JĘZYK SERWISU pl cz en fr
43-400 Cieszyn, Rynek 18, tel. 33 85 78 720, fax. 33 85 78 721, e-mail: biuro@olza.pl NAPISZ DO NAS

Do pobrania

ANKIETA DOTYCZĄCA PRZESZKÓD I POTRZEB ZWIĄZANYCH ZE WSPÓŁPRACĄ TRANSGRANICZNĄ NA POLSKO-CZESKO-SŁOWACKIM POGRANICZU LOGO I ZNAKI GRAFICZNE | DO POBRANIA NABÓR KONCEPCJI PROJEKTÓW FLAGOWYCH DLA PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA CZESKA – RZECZPOSPOLITA POLSKA 2014-2020 PROJEKTY WSPIERANIA ROZWOJU LOKLANEGO REALIZOWANE PRZEZ ZWIĄZEK KOMUNLANY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ PROTOKÓŁ JURY POWIATOWEGO PRZEGLĄDU DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH, CIESZYN 2011 ZAMÓWIENIE PUBLICZNE. USŁUGI. ATLAS TRAS ROWEROWYCH - PRZEWODNIK PO SZLAKACH ROWEROWYCH POLSKIEJ CZĘŚCI EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI ZAMÓWIENIE PUBLICZNE. USŁUGI. DRUK FOLDERU INFORMACYJNEGO Z MAPĄ - PRZEWODNIKA PO REGIONALNYCH PRODUKTACH TURYSTYCZNYCH POLSKIEJ CZĘŚCI EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI ZAMÓWIENIE PUBLICZNE. USŁUGI. DRUK MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH - MAPY, ULOTEK, PLAKATÓW ZAMÓWIENIE PUBLICZNE. USŁUGI. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWSTANIA SIECI SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU NA TERENIE GMIN POWIATU CIESZYŃSKIEGO ZAMÓWIENIE PUBLICZNE. USŁUGI. PRZYSTOSOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ DO KOMPLEKSOWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W GMINACH: BRENNA, CHYBIE, DĘBOWIEC, GOLESZÓW, ISTEBNA, STRUMIEŃ, WISŁA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE. USŁUGI. WYKONANIE I MONTAŻ: TURYSTYCZNEGO OZNAKOWANIA DRÓG, ZNAKOWANIA OBIEKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH, MAP REKLAMOWYCH, WITACZY I TABLIC INFORMACYJNYCH NA TERENIE POLSKIEJ CZĘŚCI EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI ZASADY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
REGULAMIN FESTIWALU ŻELAZNEGO SZLAKU ROWEROWEGO Regulamin Festiwalu Żelaznego Szlaku Rowerowego 2023 (wersja czeska). / Pravidla Festivalu Železné Cyklotrasy 2023 (česká verze). REGULAMIN FESTIWALU ŻELAZNEGO SZLAKU ROWEROWEGO Regulamin Festiwalu Żelaznego Szlaku Rowerowego 2023. LISTA ZATWIERDZONYCH PROJEKTÓW W RAMACH OP2 / SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ V RÁMCI PO2 13. POSIEDZENIE EUROREGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO / 13. ZASEDÁNÍ EUROREGIONÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO VÝBORU. Lista zatwierdzonych projektów w ramach OP2 / Seznam schválených projektů v rámci PO2
LISTA ZATWIERDZONYCH PROJEKTÓW W RAMACH OP3 / SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ V RÁMCI PO3 13. POSIEDZENIE EUROREGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO / 13. ZASEDÁNÍ EUROREGIONÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO VÝBORU. Lista zatwierdzonych projektów w ramach OP3 / Seznam schválených projektů v rámci PO3 PMT | KONKURS "SELFIE Z MARKĄ ŚLĄSK CIESZYŃSKI" - REGULAMIN Zapraszamy do udziału w konkursie współorganizowanym przez SRiWR "Olza" pod nazwą: "Selfie z marką Śląsk Cieszyński". Wędrujcie po Śląsku Cieszyńskim i fotografujcie siebie (selfie). Zabawa trwa do 31.08.2021 r. Szczegóły w załączonym Regulaminie. PMT | PROMOCYJNE LATO 2021 | EKSPLORATOR POLSKIEJ MARKI TURYSTYCZNEJ ŚLĄSK CIESZYŃSKI Już 15 lipca na Śląsku Cieszyńskim oraz w Godowie i Jastrzębiu-Zdroju rusza program lojalnościowy „Eksplorator Polskiej Marki Turystycznej Śląsk Cieszyński”! Szczegóły w załączonym Regulaminie.
LISTA ZATWIERDZONYCH PROJEKTÓW W RAMACH OP2 / SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ V RÁMCI PO2 11. POSIEDZENIE EUROREGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO / 11. ZASEDÁNÍ EUROREGIONÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO VÝBORU. Lista zatwierdzonych projektów w ramach OP2 / Seznam schválených projektů v rámci PO2 LISTA ZATWIERDZONYCH PROJEKTÓW W RAMACH OP4 / SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ V RÁMCI PO4 10. POSIEDZENIE EUROREGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO / 10. ZASEDÁNÍ EUROREGIONÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO VÝBORU. Lista zatwierdzonych projektów w ramach OP4 / Seznam schválených projektů v rámci PO4 LISTA ZATWIERDZONYCH PROJEKTÓW W RAMACH OP2 i OP4 / SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ V RÁMCI PO2 a PO4 9. POSIEDZENIE EUROREGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO / 9. ZASEDÁNÍ EUROREGIONÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO VÝBORU. Lista zatwierdzonych projektów w ramach OP2 i OP4 / Seznam schválených projektů v rámci PO2 a PO4
Społeczno-gospodarcze skutki zamknięcia granicy w kontekście COVID-19 „Społeczno-gospodarcze skutki zamknięcia polsko-czeskiej granicy dla pracowników transgranicznych w Euroregionie Śląsk Cieszyński w związku z pandemią COVID-19 - stan obecny i prognoza” to próba pokazania możliwych skutków negatywnego scenariusza rozwoju. LISTA ZATWIERDZONYCH PROJEKTÓW W RAMACH OP2 i OP3 / SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ V RÁMCI PO2 a PO3 8. POSIEDZENIE EUROREGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO / 8. ZASEDÁNÍ EUROREGIONÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO VÝBORU. Lista zatwierdzonych projektów w ramach OP2 i OP3 / Seznam schválených projektů v rámci PO2 a PO3 LISTA ZATWIERDZONYCH PROJEKTÓW W RAMACH OP2, OP3 I OP4 / SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ V RÁMCI PO2, PO3 I PO4 7. POSIEDZENIE EUROREGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO / 7. ZASEDÁNÍ EUROREGIONÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO VÝBORU. Lista zatwierdzonych projektów w ramach OP2, OP3 i OP4 / Seznam schválených projektů v rámci PO2, PO3 i PO4
LISTA ZATWIERDZONYCH PROJEKTÓW W RAMACH OP2 / SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ V RÁMCI PO2 6. POSIEDZENIE EUROREGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO / 6. ZASEDÁNÍ EUROREGIONÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO VÝBORU. Lista zatwierdzonych projektów w ramach OP2 / Seznam schválených projektů v rámci PO2 LISTA ZATWIERDZONYCH PROJEKTÓW W RAMACH OP4 / SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ V RÁMCI PO4 5. POSIEDZENIE EUROREGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO / 5. ZASEDÁNÍ EUROREGIONÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO VÝBORU. Lista zatwierdzonych projektów w ramach / Seznam schválených projektů v rámci PO4 LISTA ZATWIERDZONYCH PROJEKTÓW W RAMACH OP2, OP3 I OP4 / SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ V RÁMCI PO2, PO3 I PO4 4. POSIEDZENIE EUROREGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO / 4. ZASEDÁNÍ EUROREGIONÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO VÝBORU. Lista zatwierdzonych projektów w ramach OP2, OP3 i OP4 / Seznam schválených projektů v rámci PO2, PO3 i PO4
Lista zatwierdzonych projektów w ramach OP2, OP3 i OP4 / Seznam schválených projektů v rámci PO2, PO3 i PO4 3. POSIEDZENIE EUROREGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO / 3. ZASEDÁNÍ EUROREGIONÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO VÝBORU. Lista zatwierdzonych projektów w ramach OP2, OP3 i OP4 / Seznam schválených projektů v rámci PO2, PO3 i PO4 Lista zatwierdzonych projektów w ramach OP2, OP3 i OP4 / Seznam schválených projektů v rámci PO2, PO3 i PO4 2. POSIEDZENIE EUROREGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO / 2. ZASEDÁNÍ EUROREGIONÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO VÝBORU. Lista zatwierdzonych projektów w ramach OP2, OP3 i OP4 / Seznam schválených projektů v rámci PO2, PO3 i PO4 GIEŁDA PARTNERSTW EUROREGIONU ŚLASK CIESZYŃSKI - KWESTIONARIUSZ WSPÓŁPRACY Zachęcamy do zaangażowania się w diagnozę współpracy transgranicznej realizowaną w ramach projektu „Giełda Partnerstw Euroregionu ŚC-TS”. Będziemy wdzięczni za wypełnienie załączonego kwestionariusza i odesłanie go na adres: biuro@olza.pl do 16.09.br.
Lista zatwierdzonych projektów w ramach OP2 i OP4 / Seznam schválených projektů v rámci PO2 i PO4 1. POSIEDZENIE EUROREGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO / 1. ZASEDÁNÍ EUROREGIONÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO VÝBORU. Lista zatwierdzonych projektów w ramach OP2 i OP4 / Seznam schválených projektů v rámci PO2 i PO4 NABÓR KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW DO OCENY WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH SKŁADANYCH W RAMACH „FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI - TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO” W PROGRAMIE INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA Kwestionariusz kandydata na eksperta regionalnego PODRĘCZNIK WNIOSKODAWCY FM Z ZAŁĄCZNIKAMI (WERSJA NR 1 Z WRZEŚNIA 2015R.)
LISTA ZMIAN Z 26 LUTEGO 2015 ROKU DO WYTYCZNYCH DLA WNIOSKODAWCÓW Zakładka zawiera listę zmian z 26 lutego 2015 roku do Wytycznych dla Wnioskodawców, które są podstawowym i niezbędnym dokumentem do przygotowania wniosku projektowego do Funduszu Mikroprojektów. KONFERENCJA ROCZNA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI W ZAJECI 2015 - PREZENTACJE „Prezentacja ustaleń związanych z przygotowaniami nowego okresu programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w obszarze Europejskiej Współpracy Terytorialnej” KONFERENCJA ROCZNA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI W ZAJECI 2015 - PREZENTACJE „Euroregion Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko – Współpraca terytorialna dotycząca (nie) tylko samorządów lokalnych“
METODOLOGIA PROCESU KONTROLI I MONITORINGU DLA FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI, EDYCJA 3. Metodologia procesu kontroli i monitoringu dla Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Edycja 3. / 15 październik 2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 20. RAPORT MONITORUJĄCY Z ZAPEWNIENIA TRWAŁOŚCI MIKROPROJEKTU Załącznik nr 20. Raport monitorujący z zapewnienia trwałości mikroprojektu / Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Śląsk Cieszyński PODRĘCZNIK ODBIORCY KOŃCOWEGO, EDYCJA 7. Materiały obowiązujące polskich Odbiorców końcowych, których projekty zostały zarejestrowane po 30.11.2012 r. oraz zatwierdzone przez Euroregionalny Komitet Sterujący po 9.04.2013 r.
ANKIETA EWALUACYJNA W RAMACH FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW POWT CZ-PL W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W RAMACH FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW POWT CZ-PL W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI Otwarte seminarium na temat przygotowania Programu CZ-PL 2014-2020 oraz oceny SEA Otwarte seminarium na temat przygotowania Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 oraz strategicznej oceny jego oddziaływania na środowisko (SEA) - program oraz informacje podstawowe.
KONFERENCJA ROCZNA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI W ZAJECI 2014 - PREZENTACJE "Prezentacja ustaleń związanych z przygotowaniami nowego okresu programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w obszarze Europejskiej Współpracy Terytorialnej" KONFERENCJA ROCZNA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI W ZAJECI 2014 - PREZENTACJE "Euroregion Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko – 15 lat od podpisania Umowy o współpracy i 10 lat od wstępu do Unii Europejskiej" WSPÓŁPRACA Z EURODYSTRYKTEM REGIO PAMINA - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WIZYTY STUDYJNEJ W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI (CZERWIEC 2013R.) Materiał zdjęciowy z wizyty studyjnej przedstawicieli Eurodystryktu Regio Pamina w Euroregionie Śląsk Cieszyński w ramach partnerskiej współpracy. Fotografie pochodzą z archiwum SRiWR 'Olza'.
EUREGIO PL-CZ - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WIZYTY STUDYJNEJ W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI (MAJ 2013R.) Materiał zdjęciowy z wizyty studyjnej w Euroregionie Śląsk Cieszyński w ramach realizacji partnerskiego projektu EUREGIO PL-CZ. Fotografie pochodzą z archiwum SRiWR 'Olza'. KONSULTACJE PROJEKTU BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU W GMINACH POWIATU CIESZYŃSKIEGO - DOKUMENTY Materiał konsultowany w związku z realizacją przez Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej projektu „Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego” i trwającą fazą notyfikacji w Komisji Europejskiej.
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
ui icons publication PUBLIKACJE ui icons video WIDEO ui icons report RAPORTY