JĘZYK SERWISU pl cz en fr
43-400 Cieszyn, Rynek 18, tel. 33 85 78 720, fax. 33 85 78 721, e-mail: biuro@olza.pl NAPISZ DO NAS

KONSULTACJE PROJEKTU BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU W GMINACH POWIATU CIESZYŃSKIEGO - DOKUMENTY

W związku z realizacją projektu pn. „Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego” i obecnie trwającą fazą notyfikacji w Komisji Europejskiej Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej, będące stowarzyszeniem gmin i powiatu cieszyńskiego zaprasza do konsultacji na temat projektu. Celem działania jest odświeżenie konsultacji założeń technicznych, jak również organizacyjnych projektowanej infrastruktury szkieletowej zgodnie z wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz uwarunkowaniami Komisji Europejskiej. Niniejsze konsultacje stanowią część procesu notyfikacji projektu pn.: „Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego”.
Zachęcamy Operatorów do wzięcia udziału w konsultacjach, których zakończeniem będzie czat zorganizowany 16 lipca 2012 r.. Dostęp do czata możliwy będzie po wcześniejszym zarejestrowaniu na stronie http://www.e-slask.pl/czat/rejestracja.php. Czat rozpocznie się o godz. 10:00 pod adresem http://e-slask.pl/czat/. Przewidywany czas trwania to 2 godziny. Czynne uczestnictwo w czacie jest bardzo istotne ze względu na omawiane zagadnienia dotyczące zakresu oraz założeń organizacyjnych planowanej do realizacji infrastruktury sieciowej.
POWRÓT

Do pobrania

LISTA ZATWIERDZONYCH PROJEKTÓW W RAMACH OP2 i OP4 / SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ V RÁMCI PO2 a PO4 Społeczno-gospodarcze skutki zamknięcia granicy w kontekście COVID-19 LISTA ZATWIERDZONYCH PROJEKTÓW W RAMACH OP2 i OP3 / SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ V RÁMCI PO2 a PO3 LISTA ZATWIERDZONYCH PROJEKTÓW W RAMACH OP2, OP3 I OP4 / SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ V RÁMCI PO2, PO3 I PO4 LISTA ZATWIERDZONYCH PROJEKTÓW W RAMACH OP2 / SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ V RÁMCI PO2 LISTA ZATWIERDZONYCH PROJEKTÓW W RAMACH OP4 / SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ V RÁMCI PO4 LISTA ZATWIERDZONYCH PROJEKTÓW W RAMACH OP2, OP3 I OP4 / SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ V RÁMCI PO2, PO3 I PO4 Lista zatwierdzonych projektów w ramach OP2, OP3 i OP4 / Seznam schválených projektů v rámci PO2, PO3 i PO4 Lista zatwierdzonych projektów w ramach OP2, OP3 i OP4 / Seznam schválených projektů v rámci PO2, PO3 i PO4 GIEŁDA PARTNERSTW EUROREGIONU ŚLASK CIESZYŃSKI - KWESTIONARIUSZ WSPÓŁPRACY Lista zatwierdzonych projektów w ramach OP2 i OP4 / Seznam schválených projektů v rámci PO2 i PO4 NABÓR KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW DO OCENY WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH SKŁADANYCH W RAMACH „FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI - TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO” W PROGRAMIE INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA PODRĘCZNIK WNIOSKODAWCY FM Z ZAŁĄCZNIKAMI (WERSJA NR 1 Z WRZEŚNIA 2015R.) LISTA ZMIAN Z 26 LUTEGO 2015 ROKU DO WYTYCZNYCH DLA WNIOSKODAWCÓW KONFERENCJA ROCZNA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI W ZAJECI 2015 - PREZENTACJE KONFERENCJA ROCZNA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI W ZAJECI 2015 - PREZENTACJE METODOLOGIA PROCESU KONTROLI I MONITORINGU DLA FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI, EDYCJA 3. ZAŁĄCZNIK NR 20. RAPORT MONITORUJĄCY Z ZAPEWNIENIA TRWAŁOŚCI MIKROPROJEKTU PODRĘCZNIK ODBIORCY KOŃCOWEGO, EDYCJA 7. ANKIETA EWALUACYJNA W RAMACH FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW POWT CZ-PL W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W RAMACH FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW POWT CZ-PL W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI Otwarte seminarium na temat przygotowania Programu CZ-PL 2014-2020 oraz oceny SEA KONFERENCJA ROCZNA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI W ZAJECI 2014 - PREZENTACJE KONFERENCJA ROCZNA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI W ZAJECI 2014 - PREZENTACJE WSPÓŁPRACA Z EURODYSTRYKTEM REGIO PAMINA - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WIZYTY STUDYJNEJ W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI (CZERWIEC 2013R.) EUREGIO PL-CZ - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WIZYTY STUDYJNEJ W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI (MAJ 2013R.)
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
ui icons publication PUBLIKACJE ui icons video WIDEO ui icons report RAPORTY