JĘZYK SERWISU pl cz en fr
43-400 Cieszyn, Rynek 18, tel. 33 85 78 720, fax. 33 85 78 721, e-mail: biuro@olza.pl NAPISZ DO NAS

IMPREZA

Sztafeta Rowerowa 100

Wisła 15-16.06.2018
 • Miejscowość Wisła
 • Miejsce start - Restauracja "Fojtula", ul. Czarne 18
Organizator: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Wiśle-Czarnem.


„Sztafeta Rowerowa 100” – Wyścig wokół Jeziora Czerniańskiego z okazji jubileuszu 100 lat odzyskania przez Polskę Niepodległości


Cel:
pamiętnienie jubileuszu 100-ej rocznicy odzyskania niepodległości, a celem charytatywnym jest zebranie środków na leczenie Przemka Bujoka z Ustronia cierpiącego na a-HUS
Miejsce i trasa:

Wyścig odbędzie się w Wiśle-Czarne na pętli wokół Jeziora Czerniańskiego.

Termin:
Zawody odbędą się w dniach 15-16 czerwca 2018 roku.

Zgłoszenia:
Zgłoszenie drużyny polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego na stronie:www.sztafetarowerowa100.pl 
oraz wniesienie opłaty startowej w wys:
10 zł za dziecko do 12 roku życia;
30 zł za zawodnika powyżej 12 lat.
Opłata startowa płatna przelewem na konto Parafii EA w Wiśle-Czarnem.
Wpłatę należy uiścić za cała drużynę, podając nazwę drużyny, ilość osób i miasto.
Opłatą startową za dzieci biorące udział w zawodach dziecięcych należy uiścić w odrębnym przelewie.
W zgłoszeniowym jako pierwszego należy podać kapitana drużyny.
Zgłoszenia przyjmowane są do 10 czerwca 2018 r.

Uczestnicy:
Uczestnikiem sztafety może być każdy, kto chce swoim udziałem włączyć się w obchody jubileuszowego Święta Niepodległości a także dopomóc w leczeniu ciężko chorego dziecka.

Warunki uczestnictwa:
Uczestnicy biorą udział w zawodach na swoją odpowiedzialność, wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem i jego akceptacją.
Osoby poniżej 16-go roku życia zostaną dopuszczone do udziału w zawodach na podstawie pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
Każda drużyna powinna posiadać wykupioną odpowiednią polisę ubezpieczeniową.

Zasady rywalizacji:
Zawody będą miały formę rywalizacji zespołowej, sztafetowej.
Zawody zostaną przeprowadzone w trzech kategoriach:
1. SPORT
2. OPEN
3. JUNIOR - kategoria dla dzieci

W kategorii SPORT drużyna może liczyć max. 5 zawodników( ewentualnie 1 zawodnik rezerwowy).
Zawodnik zmieniony przez rezerwowego nie może już powrócić na trasę.
Osoba startująca w kategorii SPORT może startować tylko w jednej drużynie, nie może także startować w drużynie OPEN. W
kategorii OPEN drużyna może liczyć max. 25 zawodników, drużyna nie może posiadać zawodników rezerwowych.
Osoba startująca w kategorii OPEN może startować w innych drużynach tej kategorii pod warunkiem, że zostanie zgłoszona z tą drużyną i wniesie kolejną opłatę startową.
W kategorii JUNIOR mogą startować dzieci do 13-go roku życia.

Zawody odbędą się na małej pętli w pobliżu strefy zmian i będą miały formę rywalizacji indywidualnej w systemie pucharowym.
Dzieci do 13-go roku życia mogą być zgłaszane do sztafet seniorskich, pod warunkiem posiadania karty rowerowej, jednak nie będą mogły brać udziału w zawodach dzieci.

Aby ukończyć sztafetę i być sklasyfikowaną, każda drużyna musi wykonać 100 okrążeń pętli wokół Jeziora Czerniańskiego.

Start, meta i strefa zmian będą znajdować się w tym samym, oznaczonym miejscu.
Zmiany zawodników mogą odbywać się tylko w strefie zmian.
Zmiana zawodnika polega na przekazaniu zmiennikowi chipu zaliczającego okrążenia.
W strefie zmian, w czasie zmiany (pod rygorem dyskwalifikacji) może znajdować się tylko 2-óch zawodników jednej drużyny .Zawodnicy pokonują dowolną ilość okrążeń, istotne jest aby drużyna zaliczyła 100 okrążeń wokół jeziora.
Wyścig będzie odbywał się w normalnym ruchu drogowym, zgodnie z zasadami i przepisami Kodeksu Drogowego.
Każdy zawodnik powinien być wyposażony w kask rowerowy (uczestnicy poniżej 16-go roku życia obowiązkowo), ponadto każdy zawodnik musi posiadać elementy odblaskowe i kompletne, sprawne oświetlenie rowerowe (jazda nocna).
Rowery elektryczne nie będą dopuszczane do udziału w zawodach!

WAŻNE!
W każdej kategorii (SPORT, OPEN) drużyna może otrzymać status VIP, warunkiem otrzymania statusu VIP jest zebranie (od darczyńców i sponsorów) kwoty 1000 złotych od drużyny i przekazanie jej na cel charytatywny sztafety.
Drużyny VIP zostaną odpowiednio oznakowane.
Drużyny VIP są także zwolnione z opłaty uczestnika.

Nagrody:
Zwycięskie drużyny w kategoriach SPORT i OPEN otrzymają puchar i okolicznościowe nagrody, drużyny VIP otrzymają ponadto szczególne medale.
Zawodnicy kategorii JUNIOR otrzymają nagrody indywidualnie w zależności od zajętych miejsc.
Zawodnicy wszystkich sklasyfikowanych drużyn otrzymają również pamiątkowe medale.

Postanowienia końcowe:
Wszystkie spawy sporne, protesty i odwołania będą rozpatrywane oparciu o przepisy PZKol. i decyzje Jury, którego decyzje są nieodwołalne. 
 
Szczegóły tutaj: http://sztafetarowerowa100.pl/
POWRÓT

ZAPRASZAMY

Na jednej nodze
konkurs gry w "Pędzące ślimaki" Jastrzębie-Zdrój,
21.06.2018, godz. 14:30
Klub 55+
Rozgrywki Bingo
zabawa losowa Jastrzębie-Zdrój,
21.06.2018, godz. 17:00
KaraCOKe z Powerem
Cieszyn,
21.06.2018, godz. 20:00
WIĘCEJ
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
ui icons publication PUBLIKACJE ui icons video WIDEO ui icons report RAPORTY

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel. 338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczane w formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione, tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treścią przesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych na podstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także prowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4 polityki prywatności.