JĘZYK SERWISU pl cz en fr
43-400 Cieszyn, Rynek 18, tel. 33 85 78 720, fax. 33 85 78 721, e-mail: biuro@olza.pl NAPISZ DO NAS

IMPREZA

Turniej Piłki Nożnej na Orliku o Puchar Wójta Gminy

Istebna 24.06.2018, godz. 15:00
 • Organizator Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej
 • Miejscowość Istebna
 • Miejsce boisko Orlik przy dawnym Gimnazjum, Istebna 1345
 • Telefon 33 855-62-08
 • Strona www www.istebna.eu
 • E-mail kultura@ug.istebna.pl


Turniej Piłki Nożnej na Orliku „O Puchar Wójta Gminy” - Regulamin


I Organizator:

Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej.
Osobą do kontaktu z ramienia Organizatora jest Karina Czyż: karina.istebna@gmail.com, tel. 33 855 62 08.


II Termin i miejsce Turnieju

24 czerwca (niedziela), godz. 15:00  
boisko „Orlik” przy dawnym Gimnazjum w Istebnej, 43-470 Istebna 1345III Zapisy

Turniej skierowany jest do mieszkańców Gminy Istebna.
Zgłoszenia drużyn przyjmowane są do dnia 21 czerwca w siedzibie Organizatora, telefonicznie lub mailowo.
Zgłoszenie musi zawierać: nazwę drużyny, ilość zawodników, imię i nazwisko kapitana oraz telefon kontaktowy. 
UWAGA!!! Ilość drużyn ograniczona – o udziale w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.


IV Przebieg rozgrywek

Pkt 1. Drużyna liczyć może maximum 10 zawodników (mieszkańców Gminy Istebna), którzy ukończyli 18 lat. (możliwość udziału zawodników młodszych WYŁĄCZNIE za pisemna zgodą opiekunów prawnych).

Pkt 2. W rozgrywkach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy wpisani na listę zgłoszeń.

Pkt. 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki i kontuzje wynikłe w czasie trwania rozgrywek.

Pkt 4. Wszelkie sporne sytuacje rozstrzygane są przez komisję organizacyjną w składzie (Organizator, Sędzia/Sędziowie danego spotkania).

Pkt 5. Drużyna, która dopuści się do uszkodzenia elementów wewnętrznych szatni, boiska zwraca koszty poniesione w wyniku wandalizmu.

Pkt 6. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek oznacza pełną akceptację niniejszego regulaminu.

Pkt 7. Mecze rozgrywane są „szóstkami” (w tym bramkarz) 5+1. Dokonywanie zmian w czasie gry prowadzone jest systemem „hokejowym” tylko w wyznaczonej strefie zmian.

Pkt 8. Czas trwania spotkania oraz system rozgrywek ustala Organizator w dzień turnieju (uzależnione od ilości drużyn).


Pkt 9. Spóźnienie drużyny większe niż 10 minut traktowane jest jako walkower.
Pkt 10.  Drużyna ma obowiązek posiadać jednolite stroje (bramkarz musi być w wyróżniającym się od pozostałych), buty z płaską podeszwą lub przeznaczone na sztuczną nawierzchnię (obowiązuje regulamin korzystania z obiektu)

Pkt 11. W przypadku równej liczby punktów pomiędzy dwoma drużynami, o zajętym miejscu decydują:
- liczba zdobytych punktów w spotkaniach pomiędzy tymi drużynami
- przy równej liczbie punktów, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach
przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach
- przy dalszej równości, organizator ustanawia dodatkowe spotkanie w celu wyłonienia wyższej lokaty
W przypadku równej liczby punktów pomiędzy trzema lub więcej drużynami, o zajętym miejscu decyduje mała tabelka.

Pkt 12. Zawodnik otrzymujący żółtą kartkę opuszcza boisko na czas 3 minut lub do momentu zdobycia bramki przez przeciwnika. Drugie upomnienie tego samego zawodnika skutkuje okazaniem drugiej żółtej kartki. Zawodnik w tym momencie opuszcza boisko do końca spotkania. W jego miejsce może wejść rezerwowy zawodnik po odczekaniu 3 minut lub do momentu zdobycia bramki przez przeciwnika. Gracz ukarany czerwoną kartką pauzuje 1 mecz.

Zawodnik może zostać ukarany w ten sposób za:
- Używanie przekleństw i wulgaryzmów
- Popychanie zawodnika drużyny przeciwnej
- Przytrzymywanie zawodnika przeciwnego zespołu
- Rozmyślne wykonywanie wznowień w sposób nieprawidłowy
- Krytykowanie orzeczeń sędziego i organizatora
- Symulowanie kontuzji, faulu
- Celowe opóźnianie gry przy wznowieniach
- Prowokacyjne zachowanie
- Podstawianie nogi, spowodowanie upadku
- Inne niesportowe zachowanie

Pkt 13. Zawodnik zachowujący się w sposób brutalny i wulgarny w stosunku do sędziego, organizatora, zawodnika drużyny własnej bądź przeciwnej oraz widzów otrzymuje czerwoną kartkę z definitywnym wykluczeniem na 2 spotkania. Jeżeli zachowanie takie znajdzie miejsce po zakończonym meczu na zapleczu sportowym oraz w jego obrębie decyzję o wykluczeniu zawodnika podejmuje organizator. Jeżeli zawodnik dopuści się dwukrotnie takiego zachowania zostanie odsunięty od rozgrywek do momentu ich zakończenia.

Pkt 14. Na terenie obiektu obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu oraz zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Osoby przyłapane na tych rzeczach zostaną usunięte z obiektu. Jeżeli sprawa będzie dotyczyć całego zespołu lub jego przedstawicieli zostanie on ukarany punktami ujemnymi -5pkt.

Pkt 15. Pozostałe zasady gry obowiązują zgodnie z przepisami gry w piłkę nożna PZPN.

Pkt 31. Sprawy nie ujęte w regulaminie oraz jego interpretacja należeć będzie do Organizatora.


V Nagrody

Drużyny, które zajmą miejsca od I do III otrzymują puchary oraz drobne nagrody rzeczowe. Pozostałe drużyny otrzymują pamiątkowe statuetki oraz dyplomy.


VI Postanowienia końcowe

Udział w Turnieju jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu, a także wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodników oraz na publikację wizerunku w materiałach relacjonujących Turniej oraz promujących Gminę Istebna.

POWRÓT
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
ui icons publication PUBLIKACJE ui icons video WIDEO ui icons report RAPORTY

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel. 338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczane w formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione, tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treścią przesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych na podstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także prowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4 polityki prywatności.