JĘZYK SERWISU pl cz en fr
43-400 Cieszyn, Rynek 18, tel. 33 85 78 720, fax. 33 85 78 721, e-mail: biuro@olza.pl NAPISZ DO NAS

Fundusze zewnętrzne

ZATWIERDZONE PROJEKTY - 13. POSIEDZENIE EKS 26 marca 2015 r. w Czeskim Cieszynie odbyło się 13. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013. W załączeniu publikujemy listę zatwierdzonych projektów. LISTA ZMIAN Z 26 LUTEGO 2015 ROKU DO WYTYCZNYCH DLA WNIOSKODAWCÓW Zakładka zawiera listę zmian z 26 lutego 2015 roku do Wytycznych dla Wnioskodawców, które są podstawowym i niezbędnym dokumentem do przygotowania wniosku projektowego do Funduszu Mikroprojektów. LISTA ZMIAN Z 26 LUTEGO 2015 ROKU DO WYTYCZNYCH DLA WNIOSKODAWCÓW Zakładka zawiera listę zmian z 26 lutego 2015 roku do Wytycznych dla Wnioskodawców, które są podstawowym i niezbędnym dokumentem do przygotowania wniosku projektowego do Funduszu Mikroprojektów.
ZATWIERDZONE PROJEKTY - 12. POSIEDZENIE EKS 23 stycznia 2014 r. w Cieszynie odbyło się 12. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013. W załączeniu publikujemy listę zatwierdzonych projektów. MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH / BENEFICJANTÓW FM Materiały szkoleniowe dotyczące realizacji i rozliczenia projektów dla Odbiorców Końcowych/Beneficjantów Funduszu Mikroprojektów POWT RC-RP 2007-2013 w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Materiały obowiązujące dla strony polskiej (edycja 5. Podręcznika OK). ZAŁĄCZNIKI DO PODRĘCZNIKA ODBIORCY KOŃCOWEGO / MIKROBENEFICJANTA FM (WYDANIE 5. Z KWIETNIA 2013 ROKU) Załączniki do zasad realizacji mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Materiały obowiązujące dla strony polskiej.
PODRĘCZNIK ODBIORCY KOŃCOWEGO / MIKROBENEFICJANTA FM (WYDANIE 5. Z KWIETNIA 2013 ROKU) Podstawowe zasady realizacji mikroprojektów obowiązujące polskich Odbiorców końcowych, których projekty zostały zarejestrowane po 30.11.2012 r. oraz zatwierdzone przez Euroregionalny Komitet Sterujący po 9.04.2013 r. ZATWIERDZONE PROJEKTY - 11. POSIEDZENIE EKS 9 kwietnia 2013 r. w Czeskim Cieszynie odbyło się 11. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013. W załączeniu publikujemy listę zatwierdzonych projektów. ZATWIERDZONE PROJEKTY - 10. POSIEDZENIE EKS 12 grudnia 2012 r. w Cieszynie odbyło się 10. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RP 2007-2013. W załączeniu publikujemy listę zatwierdzonych projektów.
MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA ODBIORCÓW KOŃCOWYCH / BENEFICJANTÓW FM Materiały szkoleniowe dotyczące realizacji i rozliczenia projektów dla Odbiorców Końcowych/Beneficjantów Funduszu Mikroprojektów POWT RC-RP 2007-2013 w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Materiały obowiązujące dla strony polskiej (edycja 4. Podręcznika OK). MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA WNIOSKODAWCÓW FM Materiały szkoleniowe z przygotowania dokumentacji projektowej dla Wnioskodawców Funduszu Mikroprojektów POWT RC-RP 2007-2013 w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Materiały obowiązujące dla strony polskiej. ZAŁĄCZNIKI DO PODRĘCZNIKA ODBIORCY KOŃCOWEGO / MIKROBENEFICJANTA FM (WYDANIE 4. Z LIPCA 2012 ROKU) Załączniki do zasad realizacji mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Materiały obowiązujące dla strony polskiej.
PODRĘCZNIK ODBIORCY KOŃCOWEGO / MIKROBENEFICJANTA FM (WYDANIE 4. Z LIPCA 2012 ROKU) Podstawowe zasady realizacji mikroprojektów obowiązujące polskich Odbiorców końcowych, których projekty zostały zarejestrowane po 4.12.2009 r. oraz zatwierdzone przez Euroregionalny Komitet Sterujący po 2.01.2010 r. Wzór Umowy o dofinansowanie mikroprojektu typu B,C (z załącznikami) Materiał zaktualizowany 19.07.2012r. Obowiązuje dla umów zawieranych po 9. posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów. Wzór Umowy o dofinansowanie mikroprojektu typu A (z załącznikami) Materiał zaktualizowany 19.07.2012r. Obowiązuje dla umów zawieranych po 9. posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów.
Zatwierdzone projekty - 9. posiedzenie EKS 14 czerwca 2012 r. w Czeskim Cieszynie odbyło się 9. pos. Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RO 2007-2013. W załączeniu publikujemy listę zatwierdzonych projektów. Zatwierdzone projekty - 8. posiedzenie EKS 15 grudnia 2011 r. w Cieszynie odbyło się 8. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RO 2007-2013. W załączeniu publikujemy listę zatwierdzonych projektów. Zatwierdzone projekty - 7. posiedzenie EKS 9 czerwca 2011 r. w Czeskim Cieszynie odbyło się 7. pos. Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RO 2007-2013. W załączeniu publikujemy listę zatwierdzonych projektów.
Podręcznik Odbiorcy Końcowego/Mikrobeneficjanta FM (wydanie 3. z sierpnia 2010 roku) Podstawowe zasady realizacji mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Materiały obowiązujące dla strony polskiej. Załączniki do Podręcznika Odbiorcy Końcowego/Mikrobeneficjanta FM (wydanie 3. z sierpnia 2010 roku) Załączniki do zasad realizacji mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Materiały obowiązujące dla strony polskiej. Zatwierdzone projekty - 5. posiedzenie EKS 24 czerwca 2010 r. w Czeskim Cieszynie odbyło się 5. pos. Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RO 2007-2013. W załączeniu publikujemy listę zatwierdzonych projektów.
Zatwierdzone projekty - 6. posiedzenie EKS 16 grudnia 2010 r. w Cieszynie odbyło się 6. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RO 2007-2013. W załączeniu publikujemy listę zatwierdzonych projektów. Podręcznik Odbiorcy Końcowego/Mikrobeneficjanta FM (wydanie 2. z marca 2010 roku) Podstawowe zasady realizacji mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Materiały obowiązujące dla strony polskiej. Załączniki do Podręcznika Odbiorcy Końcowego/Mikrobeneficjanta FM (wydanie 2. z marca 2010 roku) Załączniki do zasad realizacji mikroprojektów w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Materiały obowiązujące dla strony polskiej.
Wzór Umowy o dofinansowanie mikroprojektu typu A Wzory załączników do Umowy o dofinansowanie mikroprojektu typu A Wzór Umowy o dofinansowanie mikroprojektu typu B, C
Wzory załączników do Umowy o dofinansowanie mikroprojektu typu B, C Wzory Raportów z realizacji mikroprojektów Zasady promocji mikroprojektów (wersja 2, obowiązująca od 15 marca 2010 roku) Zakładka zawiera obowiązujące podstawowe zasady promocji mikroprojektów - zalecane od 1 lutego, obowiązkowe od 15 marca 2010 roku.
Zasady promocji mikroprojektów - grafika jpg do pobrania (wersja 2, obowiązująca od 15 marca 2010 roku) Zakładka zawiera obowiązujące elementy grafiki promocji mikroprojektów: symbol Unii Europejskiej, logo Programu i znak Euroregionu (format jpg, wersje kolorowe i bezbarwne) - zalecane od 1 lutego, obowiązkowe od 15 marca 2010 roku. Zasady promocji mikroprojektów - grafika cdr do pobrania (wersja 2, obowiązująca od 15 marca 2010 roku) Zakładka zawiera obowiązujące elementy grafiki promocji mikroprojektów: symbol Unii Europejskiej, logo Programu i znak Euroregionu (format cdr, wersje kolorowe i bezbarwne) - zalecane od 1 lutego, obowiązkowe od 15 marca 2010 roku. Zatwierdzone projekty - 4. posiedzenie EKS 21 grudnia 2009 r. w Cieszynie odbyło się 4. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCz-RO 2007-2013. W załączeniu publikujemy listę zatwierdzonych projektów.
Zatwierdzone projekty - 3. nabór 25 czerwca 2009 r. w siedzibie czeskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tìšínské Slezsko w Èeském Tìšínì odbyło się 3. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej CZ-PL. Wytyczne dla Wnioskodawców (brzmienie uwzględniające zmiany z 30 stycznia 2009 roku) Zakładka zawiera Wytyczne dla Wnioskodawców (po zmianach z 30 stycznia 2009 roku), które są podstawowym i niezbędnym dokumentem do przygotowania wniosku projektowego do Funduszu Mikroprojektów. Załączniki do Wytycznych dla Wnioskodawców (brzmienie uwzględniające zmiany z 30 stycznia 2009 roku) Zakładka zawiera wzory załączników niezbędnych do przygotowania wniosku projektowego do Funduszu Mikroprojektów (po zmianach z 30 stycznia 2009 roku).
Lista uzupełnień z 29 czerwca 2009 roku do Wytycznych dla Wnioskodawców Zakładka zawiera listę uzupełnień z 29 czerwca 2009 roku do Wytycznych dla Wnioskodawców (wydanie 2 z 30.01.2009r.), które są podstawowym i niezbędnym dokumentem do przygotowania wniosku projektowego do Funduszu Mikroprojektów. Zatwierdzone projekty - 2. nabór 4 lutego w Cieszynie odbyło się 2. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej CZ-PL. Lista zmian z 30 stycznia 2009 roku w Wytycznych dla Wnioskodawców Zakładka zawiera listę zmian z 30 stycznia 2009 roku w Wytycznych dla Wnioskodawców, które są podstawowym i niezbędnym dokumentem do przygotowania wniosku projektowego do Funduszu Mikroprojektów.
Lista zmian z 30 stycznia 2009 roku w Załącznikach do Wytycznych dla Wnioskodawców Zakładka zawiera listę zmian z 30 stycznia 2009 roku we wzorach załączników niezbędnych do przygotowania wniosku projektowego do Funduszu Mikroprojektów. Zatwierdzone projekty - 1. nabór 11 września w siedzibie czeskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tìšínské Slezsko w Èeském Tìšínì odbyło się 1. posiedzenie Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej CZ-PL. Załączniki do Wytycznych dla Wnioskodawców Zakładka zawiera wzory załączników niezbędnych do przygotowania wniosku projektowego do Funduszu Mikroprojektów.
Wytyczne dla Wnioskodawców Zakładka zawiera Wytyczne dla Wnioskodawców, które są podstawowym i niezbędnym dokumentem do przygotowania wniosku projektowego do Funduszu Mikroprojektów. Powyżej link z czeskim brzmieniem wspólnych dokumentów. http://euroregion.inforeg.cz/fond.php?page=fond2 Dokumenty pomocnicze dla Wnioskodawców Zakładka zawiera zalecane dokumenty i materiały pomocniczne ułatwiające przygotowanie wniosku projektowego, między innymi instrukcje wypełniania aplikacji internetowej Benefit 7+ dla Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Śląsk Cieszyński. Dokumenty dodatkowe dla Wnioskodawców Zakładka zawiera zalecane dokumenty i opracowania programowe ułatwiające przygotowanie wniosku projektowego, między innymi dokumenty dotyczące kwalifikowalności wydatków oraz oddziaływania projektów inwestycyjnych na środowisko.
Aplikacja internetowa Benefit 7+ Aplikacja internetowa Benefit 7+, w której należy wypełnić wniosek projektowy, dostępna jest na stronie internetowej: http://www.eu-zadost.cz. http://www.eu-zadost.cz
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
ui icons publication PUBLIKACJE ui icons video WIDEO ui icons report RAPORTY

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel. 338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczane w formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione, tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treścią przesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych na podstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także prowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4 polityki prywatności.