JĘZYK SERWISU pl cz en fr
43-400 Cieszyn, Rynek 18, tel. 33 85 78 720, fax. 33 85 78 721, e-mail: biuro@olza.pl NAPISZ DO NAS

Giełda Partnerstw Euroregionu ŚC-TS

Wnioskodawca
Člověk na hranici, z.s.
Kwota dofinansowania
23 658,48 EUR
Źródło dofinansowania
Fundusz Mikroprojektów INTERREG V-A
Republika Czeska – Polska
 
Partnerzy
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza"
Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska
 
Wartość całkowita
27 833,51 EUR
Dziedzina
Współpraca lokalna
 

Realizujący projekt partnerzy stawiają sobie za główny cel inicjowanie i rozwijanie partnerstw transgranicznych pomiędzy samorządami i ich jednostkami organizacyjnymi, instytucjami pozarządowymi oraz pozostałymi podmiotami działającymi na terenie Euroregionu Śląsk Cieszyński. Wdrażanie projektu przyczynia się do aktywizacji samorządów, ich jednostek organizacyjnych, NGOs’ i pozostałych organizacji działających na terenie Euroregionu na rzecz tworzenia nowych partnerstw transgranicznych i rozwijania już istniejących. A w konsekwencji do wzmocnienia kooperacji powyższych organizacji w zakresie ustalania wspólnych potrzeb i rozwiązań dotyczących problematyki transgranicznej oraz definiowania działań, które mają charakter polsko-czeskich przedsięwzięć. Kolejnym rezultatem projektu jest podniesienie kompetencji i wiedzy pracowników samorządów, ich jednostek organizacyjnych, instytucji sektora pozarządowego i pozostałych podmiotów działających na terenie Euroregionu w odniesieniu do różnych dziedzin współpracy transgranicznej.

⟵ Powrót

Dodatkowe informacje

 

Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
ui icons publication PUBLIKACJE ui icons video WIDEO ui icons report RAPORTY