JĘZYK SERWISU pl cz en fr
43-400 Cieszyn, Rynek 18, tel. 33 85 78 720, fax. 33 85 78 721, e-mail: biuro@olza.pl NAPISZ DO NAS

PiaR-EUroregion

Wnioskodawca
Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska
Kwota dofinansowania
39 508,17 EUR
Źródło dofinansowania
Fundusz Mikroprojektów INTERREG V-A
Republika Czeska – Polska
 
Partnerzy
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza"
Rada Regionalna w Trzyńcu
 
Wartość całkowita
46 480,21 EUR
Dziedzina
Promocja
 

Projekt, którego głównym celem jest z jednej strony promocja idei Euroregionu Śląsk Cieszyński w wymiarze lokalnym i regionalnym, polegająca na kształtowaniu świadomości lokalnej i regionalnej społeczności m.in. w zakresie tego, czym jest Euroregion, jaką pełni rolę i jakie istotne działania podejmuje, jak również w wymiarze międzynarodowym – w zachodnioeuropejskich partnerskich strukturach transgranicznych, z którymi Euroregion współpracuje. Obok promowania problematyki transgranicznej i idei Euroregionu Śląsk Cieszyński realizacja projektu służy poprawie widoczności Euroregionu w przestrzeni publicznej i wzmocnieniu jego wizerunku oraz poprawie jakości zaplecza technicznego partnerów projektu na potrzeby rozwoju współpracy transgranicznej na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym. Zakładanym efektem wdrażania projektu jest wzmocnienie współpracy i zacieśnienie kontaktów pomiędzy samorządami lokalnymi i euroregionalnymi strukturami, krajowymi i zagranicznymi instytucjami partnerskimi Euroregionu Śląsk Cieszyński oraz innymi podmiotami z obu stron granicy w zakresie planowania wspólnych działań, jak również profesjonalizacja działań koncepcyjno-strategicznych dotyczących problematyki współpracy transgranicznej.

⟵ Powrót
 

Dodatkowe informacje

 

Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
ui icons publication PUBLIKACJE ui icons video WIDEO ui icons report RAPORTY