JĘZYK SERWISU pl cz en fr
43-400 Cieszyn, Rynek 18, tel. 33 85 78 720, fax. 33 85 78 721, e-mail: biuro@olza.pl NAPISZ DO NAS

Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo” (projekt flagowy)

Wnioskodawca
Dolnośląska Organizacja Turystyczna
Kwota dofinansowania
2 261 560,14 EUR
Źródło dofinansowania
INTERREG V-A Republika Czeska-Polska
 
Partnerzy
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”
Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna
Kraj Kralovehradecki
Kraj Morawskośląski
Střední Morava - Sdružení cestovního ruchu
Destinační společnost Východní Čechy, Stowarzyszenie „Region Beskidy”
Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci
Stowarzyszenie Gmin Dorzecza Górnej Odry

 
Wartość całkowita
2 261 560,14 EUR
Dziedzina
Turystyka
 


Projekt mający na celu zwiększenie odwiedzalności obszaru wsparcia – przygranicznych polsko-czeskich terenów - powodowanej chęcią odwiedzin przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa.
A w konsekwencji zwiększenie poziomu zatrudnienia na obszarze wsparcia w obiektach dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz w turystyce poprzez: pełniejszą informację i dostępność produktów turystycznych wśród osób odwiedzających i zamieszkujących polsko-czeskie pogranicze, podniesienie jakości świadczonych usług w tych obiektach i pełniejszą promocję z uwzględnieniem historycznej, wielokulturowej i przyrodniczej specyfiki obszaru oraz zacieśnienie więzi przedstawicieli branży, w tym osób zajmujących się promocją i rozwojem turystyki. Realizacja projektu polega na stworzeniu trwałej, zintegrowanej sieci współpracy w zakresie działań promocyjnych turystyki na obszarze polsko-czeskiego pogranicza opartej na dziedzictwie przyrodniczym i kulturalnym poprzez wsparcie środowiska branży turystycznej, tworzenie i promocję produktów turystycznych, inicjowanie łączenia istniejących szlaków turystycznych w szlaki transgraniczne, integrację istniejących ofert w kompleksowe transgraniczne pakiety turystyczne pogranicza, co prowadzić będzie do wydłużenia pobytów turysty na tym obszarze oraz do podniesienia atrakcyjności istniejącego bogactwa kulturowego i przyrodniczego oraz prezentację wspólnego dziedzictwa poprzez rekonstrukcje jako oferty turystycznej.

⟵ Powrót
 

Dodatkowe informacje

 

Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
ui icons publication PUBLIKACJE ui icons video WIDEO ui icons report RAPORTY