JĘZYK SERWISU pl cz en fr
43-400 Cieszyn, Rynek 18, tel. 33 85 78 720, fax. 33 85 78 721, e-mail: biuro@olza.pl NAPISZ DO NAS

Publikacje

AUDYT REGIONALNEJ TRASY ROWEROWEJ NR 604 Audyt przebiegu planowanej regionalnej trasy rowerowej nr 604, na terenie gmin: Cieszyn - Goleszów - Ustroń - Brenna (Górki Wielkie) - Jaworze - Bielsko-Biała w województwie śląskim zawiera wielokryterialną analizę przebiegu trasy wraz z jej wariantami. STRATEGIA ROZWOJU EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI NA LATA 2021-2027 Strategia rozwoju polsko-czeskiej współpracy transgranicznej w obszarze Euroregionu Śląsk Cieszyński określona na lata 2021-2027. Polsko-czeska współpraca transgraniczna w świetle wyzwań pandemicznych i postpandemicznych VIII tom serii wydawniczej TRANSCARPATHICA. Prace EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego.
KSIĘGA ZNAKU MARKI TURYSTYCZNEJ ŚLĄSK CIESZYŃSKI Księga znaku marki turystycznej Śląsk Cieszyński. MODEL.COM | Reportaż o granicy Czy granica nadal istnieje? Co uświadomiła nam epidemia COVID-19? Dlaczego powinniśmy traktować ją jako nasze dobro? O czym nie możemy zapominać? https://youtu.be/eI0KVQfKggw MODEL.COM | Spot o granicy Czy granica nadal istnieje? Co uświadomiła nam epidemia COVID-19? Dlaczego powinniśmy traktować ją jako nasze dobro? O czym nie możemy zapominać? https://youtu.be/527VFLS8Ke8
MODEL KOMUNIKACJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH „MODEL.COM - model komunikacji w sytuacjach kryzysowych” dofinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Forum polsko-czeskiego na rzecz zbliżania społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020. ANALIZA WPŁYWU ZAMKNIĘCIA POLSKO-CZESKIEJ GRANICY NA RÓŻNE ASPEKTY ŻYCIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO NA SKUTEK PANDEMII COVID-19 „MODEL.COM - model komunikacji w sytuacjach kryzysowych” dofinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Forum polsko-czeskiego na rzecz zbliżania społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020. EUROINSTYTUT PL-CZ-SK | ANALIZA PORÓWNAWCZA PROGRAMÓW EWT Analiza porównawcza głównych obszarów tematycznych udzielonego wsparcia na realizację projektów w ramach transgranicznych programów operacyjnych INTERREG na pograniczu polskim, czeskim i słowackim.
EUROINSTYTUT PL-CZ-SK | Film EuroInstytut Polsko-Czesko-Słowacki jest siecią instytucji partnerskich. Głównymi obszarami działalności EuroInstytutu są: działalność szkoleniowo-doradcza, działalność koncepcyjna i badawcza oraz działalność edukacyjna i wydawnicza. https://youtu.be/9ofQoUifMNE EUROINSTYTUT PL-CZ-SK | Spot EuroInstytut Polsko-Czesko-Słowacki jest siecią instytucji partnerskich. Głównymi obszarami działalności EuroInstytutu są: działalność szkoleniowo-doradcza, działalność koncepcyjna i badawcza oraz działalność edukacyjna i wydawnicza. https://youtu.be/mBTuUkX3XZs EUROREGION BEZ NUDY | STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKI TURYSTYCZNEJ Strategia terytorialnej marki turystycznej Śląska Cieszyńskiego oraz jej komunikacji marketingowej.
EUROREGION BEZ NUDY | FILM Euroregion Śląsk Cieszyński turystycznie: https://www.euregio-teschinensis.eu/pl/info/euroregion-turystycznie/ #Turystyka https://www.youtube.com/watch?v=0Dh7eiJu6Vw EUROREGION OCZAMI VLOGERÓW | FILM Efekty realizacji projektów współpracy transgranicznej w Euroregionie Śląsk Cieszyński przedstawione przez vlogerów. https://www.youtube.com/watch?v=blg4rubBuDs EUROREGION OCZAMI VLOGERÓW | SPOT Efekty realizacji projektów współpracy transgranicznej w Euroregionie Śląsk Cieszyński przedstawione przez vlogerów. https://www.youtube.com/watch?v=Dqn4QD1rpck
Śląsk Cieszyński w świetle wyzwań i zagrożeń XXI wieku VII tom serii wydawniczej TRANSCARPATHICA. Prace EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego. Nowe perspektywy, sprawdzone partnerstwo | broszura promocyjna Nowe perspektywy, sprawdzone partnerstwo Euroregion Śląsk Cieszyński – Eurodystrykt PAMINA Dwa regiony, wspólne działania 20 lat Euroregionu Śląsk Cieszyński | film promocyjny Film podsumowujący 20 lat działalności Euroregionu Śląsk Cieszyński https://www.youtube.com/watch?v=QOrkVEG8d4M
REKOMENDACJE DLA OBSZARU POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI W DZIEDZINIE OCHRONY ZDROWIA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO | DOKUMENT ANALITYCZNY DOPORUČENÍ PRO OBLAST ČESKO-POLSKÉHO POHRANIČÍ V EUROREGIONU TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO V OBLASTI OCHRANY ZDRAVÍ A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ | ANALYTICKÝ DOKUMENT Spotkania filozoficzno-socjologiczne na pograniczu VI tom serii wydawniczej TRANSCARPATHICA. Prace EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego. Śląsk jako aktualny problem badawczy V tom serii wydawniczej TRANSCARPATHICA. Prace EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego.
EUROINTER COOPERATION | PLAN DZIAŁAŃ Dokument koncepcyjno-strategiczny - plan działań wdrażanych pomiędzy Euroregionem Śląsk Cieszyński a EUWT Eurodystrykt PAMINA na lata 2016-2020. POLACY I CZESI W MEDIACH. OBSERWACJE I PROGNOZY IV tom serii wydawniczej TRANSCARPATHICA. Prace EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego. Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Śląsk Cieszyński | film promocyjny Fundusz Mikroprojektów POWT RC-RP w Euroregionie Śląsk Cieszyński | film promocyjny Prezentacja współpracy transgranicznej wspieranej przez Euroregion w postaci realizacji mikroprojektów. https://www.youtube.com/watch?v=l5Pdc8vwdLk&feature=youtu.be
Fundusz Mikroprojektów POWT RC-RP w Euroregionie Śląsk Cieszyński | Fond mikroprojektů OPPS ČR-PR v Euroregionu Těšínské Slezsko - raport Publikacja powstała w ramach projektu "Przyszła współpraca terytorialna w ERŚC-TS. Chcemy, abyście o nas wiedzieli – 3” - wersja PL i CZ. PRZYSZŁA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI - STUDIUM. MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE I UZUPEŁNIAJĄCE Publikacja powstała w ramach realizacji projektu „Przyszła współpraca terytorialna w ERŚC-TS. Chcemy, abyście o nas wiedzieli - 4.”. Materiały stanowią aneks do dokumentu Studium, który podlegał będzie regularnej aktualizacji w ciągu kolejnych lat. BUDOUCÍ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE V EUROREGIONU TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO - STUDIE Publikacja "Budoucí územní spolupráce v Euroregionu Těšínské Slezsko - studie" powstała w ramach realizacji projektu „Budoucí územní spolupráce v ERTS-ŚC. Chceme, abyste o nás věděli - 4.” - wersja CZ.
PRZYSZŁA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI - STUDIUM Publikacja "Przyszła współpraca terytorialna w Euroregionie Śląsk Cieszyński - studium" powstała w ramach realizacji projektu „Przyszła współpraca terytorialna w ERŚC-TS. Chcemy, abyście o nas wiedzieli - 4.” - wersja PL. ZASADY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ EUROINSTYTUTU POLSKO-CZESKO-SŁOWACKIEGO Zasady identyfikacji wizualnej EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego powstałe w ramach partnerskiego projektu "EURO-IN". EuroInstytut Polsko-Czesko-Słowacki | film promocyjny EuroInstytut Polsko-Czesko-Słowacki (PL) / Polsko-česko-slovenský EuroInstitut (CZ) / Poľsko-česko-slovenský EuroInštitút (SK) / Polish-Czech-Slovak EuroInstitute (EN) | film promocyjny Prezentacja realizacji projektu "EURO-IN". https://www.youtube.com/watch?v=eS-S5NcLn1M
OFERTA SZKOLENIOWA EUROINSTYTUTU POLSKO-CZESKO-SŁOWACKIEGO Publikacja "Oferta szkoleniowa EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego" powstała w ramach realizacji projektu "EURO-IN" - wersja EN. OFERTA SZKOLENIOWA EUROINSTYTUTU POLSKO-CZESKO-SŁOWACKIEGO Publikacja "Oferta szkoleniowa EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego" powstała w ramach realizacji projektu "EURO-IN" - wersja PL-CZ-SK. EUROINSTYTUT POLSKO-CZESKO-SŁOWACKI Publikacja "EuroInstytut Polsko-Czesko-Słowacki" powstała w ramach realizacji projektu "EURO-IN" - wersja EN.
EUROINSTYTUT POLSKO-CZESKO-SŁOWACKI Publikacja "EuroInstytut Polsko-Czesko-Słowacki" powstała w ramach realizacji projektu "EURO-IN" - wersja PL-CZ-SK. Euroregion Śląsk Cieszyński transgranicznie | film promocyjny Euroregion Śląsk Cieszyński transgranicznie | film promocyjny Prezentacja współpracy transgranicznej realizowanej przez Euroregion. https://www.youtube.com/watch?v=Fbz6rEwOMI4 Euroregion Śląsk Cieszyński turystycznie | film promocyjny Euroregion Śląsk Cieszyński turystycznie | film promocyjny Prezentacja oferty turystycznej obszaru Euroregionu: Śląska Cieszyńskiego, gminy Godów i Jastrzębia-Zdroju. https://www.youtube.com/watch?v=7-rUCrrP9ZU
Euroregion Śląsk Cieszyński turystycznie | spot reklamowy Euroregion Śląsk Cieszyński turystycznie | spot reklamowy Prezentacja oferty turystycznej obszaru Euroregionu: Śląska Cieszyńskiego, gminy Godów i Jastrzębia-Zdroju (skrót). https://www.youtube.com/watch?v=7HF_Lu_pO3A Euroregion Śląsk Cieszyński transgranicznie | spot reklamowy Euroregion Śląsk Cieszyński transgranicznie | spot reklamowy Prezentacja współpracy transgranicznej realizowanej przez Euroregion (skrót). https://www.youtube.com/watch?v=frhYzq_ExZY EUROREGIONY POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO (OKŁADKA) Publikacja "Euroregiony pogranicza polsko-czeskiego" powstała w ramach realizacji projektu "EUREGIO PL-CZ" - okładka książki.
EUROREGIONY POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO (KSIĄŻKA) Publikacja "Euroregiony pogranicza polsko-czeskiego" powstała w ramach realizacji projektu "EUREGIO PL-CZ" - książka. Euroregion Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko. Współpraca transgraniczna i międzyregionalna prowadzona w obszarze trójstyku polsko-czesko-słowackiego III tom serii wydawniczej TRANSCARPATHICA. Prace EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego. POGRANICZE - SĄSIEDZTWO - STEREOTYPY. PRZYPADEK POLSKO-SŁOWACKICH RELACJI. GRUPY ETNICZNE I ETNOGRAFICZNE NA POLSKIM PODKARPACIU II tom serii wydawniczej TRANSCARPATHICA. Prace EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego.
POGRANICZE - SĄSIEDZTWO - STEREOTYPY. PRZYPADEK POLSKO-CZESKICH RELACJI WRAZ Z FRANCUSKO-NIEMIECKIM CASE STUDY I tom serii wydawniczej TRANSCARPATHICA. Prace EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego. PRZEWODNIK "ŚLĄSK CIESZYŃSKI. PO OBU STRONACH OLZY. PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM ORAZ GMINACH GODÓW I JASTRZĘBIE ZDRÓJ" Powstałe w ramach serii "Polska Turystyczna" drugie wydanie przewodnika po Śląsku Cieszyńskim oraz gminach Godów i Jastrzębie Zdrój. Autor Michał M. Kowalski. Atlas szlaków rowerowych Euroregionu Śląsk Cieszyński (okładka przewodnika turystycznego) Atlas szlaków rowerowych polskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński (oraz polsko-czeskiej euroregionalnej pętli) powstały w ramach realizacji projektu "Śląskie. Pozytywna energia" - okładka przewodnika turystycznego.
Atlas szlaków rowerowych Euroregionu Śląsk Cieszyński (przewodnik turystyczny) Atlas szlaków rowerowych polskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński (oraz polsko-czeskiej euroregionalnej pętli) powstały w ramach realizacji projektu "Śląskie. Pozytywna energia" - przewodnik turystyczny. Atlas szlaków rowerowych Euroregionu Śląsk Cieszyński (mapa, strona 1) Atlas szlaków rowerowych polskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński (oraz polsko-czeskiej euroregionalnej pętli) powstały w ramach realizacji projektu "Śląskie. Pozytywna energia" - mapa, strona 1. Atlas szlaków rowerowych Euroregionu Śląsk Cieszyński (mapa, strona 2) Atlas szlaków rowerowych polskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński (oraz polsko-czeskiej euroregionalnej pętli) powstały w ramach realizacji projektu "Śląskie. Pozytywna energia" - mapa, strona 2.
Folder promocyjny Euroregionu Śląsk Cieszyński (okładka) Okładka folderu promującego ofertę turystyczną obszaru polskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński powstałego w ramach realizacji projektu "Śląskie. Pozytywna energia". Folder promocyjny Euroregionu Śląsk Cieszyński Folder promujący ofertę turystyczną obszaru polskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński powstały w ramach realizacji projektu "Śląskie. Pozytywna energia". Mapa turystyczna Euroregionu Śląsk Cieszyński Mapa turystyczna obszaru polskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński powstała w ramach realizacji projektu "Śląskie. Pozytywna energia".
Mapa Euroregionu Śląsk Cieszyński Mapa promocyjna obszaru Euroregionu Śląsk Cieszyński powstała w ramach realizacji partnerskiego projektu "Infotur-3" (w oparciu o mapę Śląska Cieszyńskiego z 1996 roku). PLAKAT INFOTUR Plakat promujący obszar Euroregionu Śląsk Cieszyński powstały w ramach realizacji partnerskiego projektu "Infotur-3". STUDIE PROVEDITELNOSTI EUROINSTITUTU - I. ETAPA Raport z warsztatów poświęconych pracom nad stworzeniem międzynarodowego ośrodka doradczo-szkoleniowego - EuroInstytutu w Euroregionie Śląsk Cieszyński (wersja w języku czeskim).
Studium wykonalności EuroInstytutu - etap I Raport z warsztatów poświęconych pracom nad stworzeniem międzynarodowego ośrodka doradczo-szkoleniowego - EuroInstytutu w Euroregionie Śląsk Cieszyński (wersja w języku polskim). KONCEPCE VZNIKU MEZINÁRODNÍHO PORADENSKÉHO A ŠKOLÍCÍHO CENTRA EURO-INSTITUTU PL-CZ Koncepcja powstania międzynarodowego ośrodka szkoleniowo-doradczego dla pogranicza polsko-czeskiego - w oparciu o doświadczenia z granicy francusko-niemieckiej (wersja w języku czeskim). KONCEPCJA POWSTANIA MIĘDZYNARODOWEGO OŚRODKA DORADCZO-SZKOLENIOWEGO EUROINSTYTUTU PL-CZ Koncepcja powstania międzynarodowego ośrodka szkoleniowo-doradczego dla pogranicza polsko-czeskiego - w oparciu o doświadczenia z granicy francusko-niemieckiej (wersja w języku polskim).
STREFA SCHENGEN I INNE MOŻLIWOŚCI ROZWOJU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI Raport z konferencji tematycznych zrealizowanych 26 i 27 października 2009 roku w Jaworzu i Jastrzębiu-Zdroju powstały w ramach realizacji polskiej części partnerskiego projektu "Chcemy, abyście o nas wiedzieli!". Sprawozdanie z działalności SRiWR 'Olza' - Euroregion SC-TS w latach 1998-2010 Sprawozdanie z działalności SRiWR 'Olza' - Euroregion SC-TS w latach 1998-2010 powstałe w ramach realizacji polskiej części partnerskiego projektu "Chcemy, abyście o nas wiedzieli!". ULOTKA INFORMACYJNA EUROREGIONU SLĄSK CIESZYŃSKI I SRiWR "OLZA" Ulotka informacyjna na temat Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej "Olza" i Euroregionu Śląsk Cieszyński powstała w ramach realizacji polskiej części partnerskiego projektu "Chcemy, abyście o nas wiedzieli!".
Broszura promocyjna Euroregionu Śląsk Cieszyński Broszura promocyjna Euroregionu Śląsk Cieszyński powstała w ramach realizacji czeskiej części partnerskiego projektu "Chcemy, abyście o nas wiedzieli!". PŘÍPRAVA PRODUKTU KROK ZA KROKEM Instrukcja przygotowania transgranicznego produktu turystycznego (wersja skrócona) powstała w ramach realizacji partnerskiego projektu "Infotur-2" (wersja w języku czeskim). PRODUKT TURYSTYCZNY - KROK PO KROKU Instrukcja przygotowania transgranicznego produktu turystycznego (wersja skrócona) powstała w ramach realizacji partnerskiego projektu "Infotur-2" (wersja w języku polskim).
Zasady identyfikacji wizualnej Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński POWT CZ-PL Zasady identyfikacji wizualnej Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 zalecane do stosowania przez polskich Odbiorców końcowych FM. ZASADY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ INFOTUR | REBRANDING Zasady Identyfikacji Wizualnej polsko-czeskiego programu tworzenia transgranicznych ofert turystycznych INFOTUR w Euroregionie Śląsk Cieszyński | REBRANDING. Zasady identyfikacji wizualnej Infotur Zasady identyfikacji wizualnej dla działań z obszaru transgranicznej polsko-czeskiej współpracy w dziedzinie turystyki (program Infotur) powstałe w ramach partnerskiego projektu "INFOTOUR".
ZASADY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI - ANEKS | REBRANDING Rebranding znaku Euroregionu Śląsk Cieszyński wraz z Zasadami Identyfikacji Wizualnej. Zasady identyfikacji wizualnej Euroregionu Śląsk Cieszyński Zasady identyfikacji wizualnej Euroregionu Śląsk Cieszyński powstałe w ramach realizacji polskiej części partnerskiego projektu "Chcemy, abyście o nas wiedzieli!".
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
ui icons publication PUBLIKACJE ui icons video WIDEO ui icons report RAPORTY