JĘZYK SERWISU pl cz en fr
43-400 Cieszyn, Rynek 18, tel. 33 85 78 720, fax. 33 85 78 721, e-mail: biuro@olza.pl NAPISZ DO NAS

ZAPRASZAMY

Andrzej Piaseczny - Akustycznie
Jastrzębie-Zdrój,
22.09.2021, godz. 18:00
14. Festiwal Filmów Przewrotnych
Skoczów,
23-26.09.2021
Gustaw Morcinek - w 130. rocznicę urodzin
Skoczów,
23.09.2021, godz. 10:00
3. Beskidzki Festiwal Podróżników
Wisła,
24-26.09.2021
XV Festiwal Fide et Amore 2021
Sporos, Mistyka słowa
Skrzyszów,
24.09.2021, godz. 19:00
III Targi Żywności Ekologicznej i Tradycyjnej
Kończyce Małe,
25.09.2021, godz. 9:00-16:00
Pożegnanie Lata w Żabim Kraju
Polsko-Czeski Rajd Rowerowy
Dzięgielów,
25.09.2021, godz. 10:00
GT Festivwal
Wisla,
25-26.09.2021
WIĘCEJ

Misja, cele i zadania


Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego na terenach gmin i powiatów członkowskich.

Statut Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej ‘Olza’ określa, że będzie ono realizować swoje cele m.in. przez:
 • poszukiwanie nowych możliwości rozwoju gospodarczego i zatrudnienia mieszkańców, poprzez działania zmierzające do poprawy infrastruktury technicznej, i inicjatywy służące przyciągnięciu inwestorów;
 • upowszechnianie korzystnego wizerunku regionu z naciskiem na jego korzystne położenie i inne walory sprzyjające ekonomicznemu rozwojowi;
 • działania mające na celu poprawę stanu środowiska naturalnego;
 • działalność edukacyjną mającą na celu wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń dotyczących rozwoju lokalnego i regionalnego;
 • działalność kulturalną i sportową dla popularyzacji wartości budujących tożsamość regionalną mieszkańców;
 • tworzenie warunków dla najszerszych kontaktów międzynarodowych mieszkańców ze szczególnym naciskiem na współpracę transgraniczną z samorządami i innymi organizacjami Republiki Czech;
 • prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej dotyczącej zakresu działania Stowarzyszenia i jej członków;
 • prowadzenie działalności proeuropejskiej, w szczególności problematyki informacyjnej i edukacyjnej w ramach funkcjonującego przy Stowarzyszeniu Euroregionalnego Centrum Informacji Europejskiej;
 • prowadzenie działalności z obszaru turystyki, w szczególności tworzenia i promocji ponadlokalnych produktów turystycznych, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania ponadlokalnej informacji turystycznej w ramach funkcjonującej przy Stowarzyszeniu Agencji Informacji Przygranicznej oraz współpracy z branżą turystyczną;
 • wszelkie inne działania mogące przyczynić się do realizacji celów Stowarzyszenia i interesów jego członków, z uwzględnieniem specyfiki położenia regionu na obszarze styku gmin Polski i Czech oraz szans jakie to położenie stwarza dla regionów przygranicznych obu państw.

Poprzez współpracę w ramach Euroregionu Śląsk Cieszyński Stowarzyszenie dodatkowo:

Wspiera rozwój w obszarach przygranicznych, a zwłaszcza w takich dziedzinach jak:
 • Wymiana doświadczeń i informacji dot. rozwoju regionu,
 • Wymiana doświadczeń i informacji dotyczących rynku pracy,
 • Współpraca przy planowaniu przestrzennym,
 • Rozwiązywanie wspólnych problemów w dziedzinie transportu, komunikacji i łączności oraz bezpieczeństwa obywateli,
 • Rozwiązywanie wspólnych problemów dotyczących ekologii i środowiska naturalnego,
 • Współpraca przy zapobieganiu i likwidacji następstw klęsk żywiołowych,
 • Współpraca w dziedzinie gospodarczej i handlowej,
 • Rozwój turystyki, ruchu podróżnych łącznie z dalszym usprawnieniem ruchu granicznego,
 • Akcje wspierające rozwój kultury, oświaty i sportu, zwłaszcza wymiana informacji dotyczących tych działań,
 • Wymiana kulturalna i opieka nad wspólnym dziedzictwem kultury,
 • Wzajemna współpraca służb ratowniczych i górskich na terenie Euroregionu,
 • Współpraca między szkołami i młodzieżą na terenie Euroregionu.

Euroregion wspiera w ramach swoich możliwości interesy miast i gmin, stowarzyszeń, organizacji i osób fizycznych, które odpowiadają celom rozwojowym regionu.

Euroregion wspomaga na poziomie regionalnym wszystkie te działania, które prowadzą do przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej do Unii Europejskiej.

Euroregion wspiera zawieranie międzynarodowych umów, prowadzących do współpracy transgranicznej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele i zadania poprzez wdrażanie projektów własnych i wspieranie projektów innych instytucji.
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
ui icons publication PUBLIKACJE ui icons video WIDEO ui icons report RAPORTY