JĘZYK SERWISU pl cz en fr
43-400 Cieszyn, Rynek 18, tel. 33 85 78 720, fax. 33 85 78 721, e-mail: biuro@olza.pl NAPISZ DO NAS

AKTUALNOŚCI

2020/12/23

PROJEKT „MODEL.COM” WSZEDŁ W DECYDUJĄCĄ FAZĘ!

22 grudnia br. odbył się cykl jednodniowych wydarzeń realizowanych wspólnie przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” oraz Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska w ramach projektu „MODEL.COM  - model komunikacji w sytuacjach kryzysowych”.
 
Całość rozpoczęła wideokonferencja informacyjna, stanowiąca wprowadzenie do problematyki objętej przedsięwzięciem, podczas której przedstawiono projekt „MODEL.COM” i program „MODEL” oraz powołano Radę Programową - organ decyzyjny odpowiedzialny za określanie kierunków i podstawowych założeń związanych z komunikacją kryzysową na polsko-czeskim pograniczu w Euroregionie Śląsk Cieszyński, rozpatrywanie propozycji ewentualnych rozwiązań w tym zakresie oraz wpieranie działań zmierzających do eliminowania pojawiąjących się problemów.
 
Z kolei w trakcie debaty poświęconej wpływowi zamknięcia polsko-czeskiej granicy na różne aspekty życia społeczno-gospodarczego na skutek pandemii COVID-19, zostały przedstawione wyniki procesu analityczno-badawczego w tym zakresie. Badanie objęło swoim zasięgiem ponad 1500 mieszkańców oraz kilkadziesiąt różnego rodzaju polskich i czeskich instytucji.
 
W ostatniej części, która miała formę warsztatów, prowadzono dyskusje z udziałem zaproszonych ekspertów dotyczące następującej tematyki:
  • Kultura i edukacja w czasie epidemii - ujęcie transgraniczne (doświadczenia i perspektywy na przyszłość),
  • Rynek pracy i relacje społeczne w czasie epidemii - ujęcie transgraniczne (doświadczenia i perspektywy na przyszłość),
  • Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej w czasie epidemii - ujęcie transgraniczne (doświadczenia i perspektywy na przyszłość)
  • Współpraca instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne i ochronę zdrowia w czasie epidemii - ujęcie transgraniczne (doświadczenia i perspektywy na przyszłość).
 
Wszystkie wydarzenia były transmitowane na żywo za pośrednictwem kanału Facebook Euroregionu Śląsk Cieszyński i są dostępne na profilu Facebook naszego Euroregionu  https://www.facebook.com/238163636245823/videos/437227013972592/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
 
Przypominamy, że projekt „MODEL.COM  model komunikacji w sytuacjach kryzysowych”, został dofinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Forum polsko-czeskiego na rzecz zbliżania społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2020.POWRÓT
Autor: SRiWR 'Olza' - Euroregion ŚC-TS
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
ui icons publication PUBLIKACJE ui icons video WIDEO ui icons report RAPORTY