JĘZYK SERWISU pl cz en fr
43-400 Cieszyn, Rynek 18, tel. 33 85 78 720, fax. 33 85 78 721, e-mail: biuro@olza.pl NAPISZ DO NAS

AKTUALNOŚCI

2020/04/22

INTERREG V-A | PRZEDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW NA 9. POSIEDZENIE EKS FM

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner projektu) Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska informuje, że w związku z epidemią choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 przesunięciu do 15 maja 2020 r. ulega termin składania projektów, które zostaną rozpatrzone na 9. posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego, zaplanowanym najdalej do końca sierpnia br. Termin ten już nie ulegnie ponownemu przedłużeniu. Zapraszamy do konsultacji i kontaktu telefonicznego (+48 33 8578720, +48 515 137120),  pocztą elektroniczną: biuro@olza.pl oraz SKYPE: biuro.olza .

Przypominamy, że trwa ciągły nabór wniosków projektowych:
- OP2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia,
- OP4 - Współpraca instytucji i społeczności,
przy czym na 9. posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego rozpatrywane będą  tylko te projekty z OP2 i OP4, które uwzględnią określone w ramach naboru ograniczenia dla obu osi priorytetowych, tj. dla OP2 - projekty ukierunkowane na realizację wskaźnika Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, dla OP4 - projekty z liczbą Partnerów (z udziałem finansowym) nie mniejszą niż 3. Jednocześnie Zarządzający FM w sposób szczególny zachęcają Wnioskodawców do składania wniosków o charakterze systemowym, przygotowującym do współpracy w nowym okresie programowania po roku 2021.
Zachęcamy do składania propozycji projektów, które mogłyby załagodzić skutki pandemii. Przykładowo w zakresie inicjatyw wspierających e-edukację i pracę zdalną, rozwijających powiązania pomiędzy organizacjami, a także wzmacniających zdolności reagowania odpowiednich instytucji.
Jednocześnie informujemy, że dla poszczególnych osi priorytetowych zostały określone ograniczone alokacje na nabór.
Prosimy o zapoznanie się z wersją 4.1 Wytycznych dla Wnioskodawcy wraz z załącznikami, które są opublikowane na naszych stronach internetowych.
Ponadto w związku z panującą sytuacją związaną z COVID-19 informujemy, iż w przypadku braku możliwości uzyskania na wymaganych dokumentach, oświadczeniach, deklaracjach, porozumieniu o współpracy podpisów odręcznych z pieczęciami imiennymi osób upoważnionych , istnieje możliwość złożenia tych dokumentów z podpisem elektronicznym kwalifikowanym. W takim przypadku prosimy, aby te podpisy znalazły się bezpośrednio na dokumencie (tzn. w jego treści). W sytuacji gdy Wnioskodawca (lub Partner) nie dysponuje kwalifikowalnym podpisem elektronicznym dopuszczalne jest także podpisywanie wydruków dokumentów najpierw przez Partnera Wiodącego a potem skanu przez Partnera projektu. Dokument podpisany w taki sposób należy następnie zeskanować i dołączyć do systemu MS2014+.

Informacje o szkoleniach dla zainteresowanych Wnioskodawców będziemy publikować w naszych serwisach internetowych. Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o informację drogą elektroniczną na adres biuro@olza.pl. Na podstawie zainteresowania ewentualnym szkoleniem podejmiemy decyzję o jego przeprowadzeniu. Jesteśmy również do Państwa dyspozycji - po uprzednim umówieniu - podczas konsultacji Waszych propozycji i wniosków projektowych (również w formie dedykowanych warsztatów szkoleniowych). Oczywiście, wszystkie te formy konsultacji będą uwzględniały istniejące aktualnie ograniczenia w kontaktach bezpośrednich. Postaramy się jednak zaproponować atrakcyjne, możliwie interaktywne i efektywne formy wsparcia Waszych projektów.

Więcej na www.interreg.olza.pl .POWRÓT
Autor: SRiWR 'Olza' - Euroregion ŚC-TS
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
ui icons publication PUBLIKACJE ui icons video WIDEO ui icons report RAPORTY