JĘZYK SERWISU pl cz en fr
43-400 Cieszyn, Rynek 18, tel. 33 85 78 720, fax. 33 85 78 721, e-mail: biuro@olza.pl NAPISZ DO NAS

AKTUALNOŚCI

2020/03/17

INTERREG V-A | PRZEDŁUŻENIE NABORU WNIOSKÓW NA 9. POSIEDZENIE EKS FM

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner projektu) Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska informuje, że w związku z rozwijającą się epidemią choroby COVID-19 wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 przesunięciu do 30 kwietnia 2020 r. ulega termin składania projektów, które zostaną rozpatrzone na 9. posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego, zaplanowanym najdalej na lipiec br. Niestety, zastrzegamy, że z uwagi na niepewną sytuację epidemiczną termin ten może ulec ponownemu przedłużeniu.
Zachęcamy jednak, by w tych przypadkach gdzie to tylko możliwe, przygotowywać swoje wnioski projektowe. Zapraszamy do konsultacji i kontaktu telefonicznego (+48 33 8578720, +48 515 137120),  pocztą elektroniczną: biuro@olza.pl oraz SKYPE: biuro.olza .

Przypominamy, że trwa ciągły nabór wniosków projektowych:
- OP2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia,
- OP4 - Współpraca instytucji i społeczności,
przy czym na 9. posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego rozpatrywane będą  tylko te projekty z OP2 i OP4, które uwzględnią określone w ramach naboru ograniczenia dla obu osi priorytetowych, tj. dla OP2 - projekty ukierunkowane na realizację wskaźnika Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, dla OP4 - projekty z liczbą Partnerów (z udziałem finansowym) nie mniejszą niż 3. Jednocześnie Zarządzający FM w sposób szczególny zachęcają Wnioskodawców do składania wniosków o charakterze systemowym, przygotowującym do współpracy w nowym okresie programowania po roku 2021.
Jednocześnie informujemy, że dla poszczególnych osi priorytetowych zostały określone ograniczone alokacje na nabór.
Prosimy o zapoznanie się z wersją 4.1 Wytycznych dla Wnioskodawcy wraz z załącznikami, które są opublikowane na naszych stronach internetowych.
Informacje o szkoleniach dla zainteresowanych Wnioskodawców będziemy publikować w naszych serwisach internetowych. Planujemy je ostatecznie zrealizować w połowie kwietnia br. Jesteśmy również do Państwa dyspozycji - po uprzednim umówieniu - podczas konsultacji Waszych propozycji i wniosków projektowych (również w formie dedykowanych warsztatów szkoleniowych). Oczywiście, wszystkie te formy konsultacji będą uwzględniały istniejące aktualnie ograniczenia w kontaktach bezpośrednich. Postaramy się jednak zaproponować atrakcyjne, możliwie interaktywne i efektywne formy wsparcia Waszych projektów.

Więcej na www.interreg.olza.pl .POWRÓT
Autor: SRiWR 'Olza' - Euroregion ŚC-TS
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
ui icons publication PUBLIKACJE ui icons video WIDEO ui icons report RAPORTY