JĘZYK SERWISU pl cz en fr
43-400 Cieszyn, Rynek 18, tel. 33 85 78 720, fax. 33 85 78 721, e-mail: biuro@olza.pl NAPISZ DO NAS

AKTUALNOŚCI

2019/02/08

JUBILEO | KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

7 lutego br. w Kamienicy Konczakowskich w Cieszynie odbyła się konferencja zwieńczająca realizację mikroprojektu pn. „JUBILEO. Podsumowanie i promocja dorobku współpracy transgranicznej w Euroregionie Śląsk Cieszyński”.
 
W zdarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów lokalnych polskiej i czeskiej strony Euroregionu Śląsk Cieszyński. W trakcie konferencji partnerzy projektu – Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” i Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska zaprezentowali  efekty jego realizacji. Wręczono również flagi Euroregionu przedstawicielom  gmin członkowskich obecnych na spotkaniu wykonane w ramach przedsięwzięcia. Każdego roku będą one wywieszane w Dniu Euroregionu 22 kwietnia w poszczególnych gminach, stanowiąc jego element wizerunkowy.
 
Przypominamy, że projekt polegał na wzmacnianiu współpracy transgranicznej w Euroregionie Śląsk Cieszyński pomiędzy różnymi podmiotami w nią zaangażowanymi, a także integrowaniu społeczności lokalnej w regionie przygranicznym. Służyły temu dwa jubileusze – 20-lecie istnienia Euroregionu oraz 10-lecie wejścia Polski i Czech do Układu z Schengen. Celem projektu było również  zaakcentowanie  grupom docelowym projektu ważnych etapów budowania współpracy transgranicznej, uświadomienia im pozytywnych zmian, jakie dokonały się przez ostatnich kilkanaście lat, a także promocja wkładu Euroregionu Śląsk Cieszyński w jej rozwój.

Przedsięwzięcie zostało dofinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska – Fundusz Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński.POWRÓT
Autor: SRiWR 'Olza' - Euroregion ŚC-TS
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
ui icons publication PUBLIKACJE ui icons video WIDEO ui icons report RAPORTY

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel. 338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczane w formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione, tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treścią przesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych na podstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także prowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4 polityki prywatności.