JĘZYK SERWISU pl cz en fr
43-400 Cieszyn, Rynek 18, tel. 33 85 78 720, fax. 33 85 78 721, e-mail: biuro@olza.pl NAPISZ DO NAS

AKTUALNOŚCI

2019/01/20

DZIAŁAMY RAZEM NA RZECZ SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Końcem ubiegłego roku od naszego wieloletniego partnera z pogranicza francusko-niemieckiego - Euro-Institutu w Kehl otrzymaliśmy pozytywną informację o dofinansowaniu przedsięwzięcia z programu Europa dla Obywateli. Inicjatywa ta była przygotowywana wspólnie przez instytucje tworzące sieć TEIN, w tym również nasze Stowarzyszenie.  Możemy zatem formalnie przystąpić do jej realizacji.
Projekt pn. ‘TEIN4citizens - Engaging civil society in border regions for the future of Europe’ adresowany jest do obywateli zamieszkujących różne europejskie pogranicza. Jego główne założenie opiera się na organizacji 5 forów mających na celu nie tylko zaznajomienie lokalnych społeczności z problematyką Unii Europejskiej, ale także włączenie ich w proces tworzenia polityk wspólnotowych poprzez wyrażenie opinii na temat aktualnie podejmowanych działań w tym zakresie.

Fora organizowane w poszczególnych częściach Europy będą poruszały następujące zagadnienia:
 • Co oznacza bycie obywatelem Europy? Prawa człowieka, prawa obywateli, przywileje
  i obowiązki (Armagh/Newry);
 • Wielojęzyczność i tożsamość w Europie w XXI wieku (Girona);
 • Miasta bliźniacze w kontekście społeczeństwa obywatelskiego (Cieszyn);
 • Konfrontacja - integracja - asymilacja? ‘Stare’ i ‘nowe’ mniejszości z perspektywy europejskiej (Klagenfurt/Villach);
 • Z jakimi rodzajami granic musi zmierzyć się Europa w przyszłości? (Strasbourg).
W projekcie zaplanowano również przeprowadzenie badania kwestionariuszowego z wykorzystaniem formularza on-line, które uzupełni działania prowadzone w ramach forów. Jego wyniki posłużą do przygotowania rekomendacji stanowiących głos opinii publicznej w odniesieniu do kształtowania przyszłej polityki Wspólnoty.
Poza Stowarzyszeniem Rozwoju i Współpracy Regionalnej ‘Olza’ w projekcie uczestniczy 8 instytucji zrzeszonych w sieci TEIN, reprezentujących różne europejskie regiony graniczne (Instytut ds. współpracy transgranicznej - EuroInstytut, The Centre for Cross Border Studies, Université de Strasbourg, Université de Perpignan via Domitia, Fachhochschule Kärnten - gemeinnützige Privatstiftung, Univerza v Ljubljani, Universitat de Girona, Institut EuroSchola).
 
Więcej informacji: www.transfrontier.eu
POWRÓT
Autor: SRiWR "Olza" - Euroregion ŚC-TS
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
ui icons publication PUBLIKACJE ui icons video WIDEO ui icons report RAPORTY

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel. 338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczane w formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione, tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treścią przesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych na podstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także prowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4 polityki prywatności.