JĘZYK SERWISU pl cz en fr
43-400 Cieszyn, Rynek 18, tel. 33 85 78 720, fax. 33 85 78 721, e-mail: biuro@olza.pl NAPISZ DO NAS

AKTUALNOŚCI

2018/07/17

PROMOCJA POLSKO-CZESKIEJ WSPÓŁPRACY W INSTYTUCJACH EUROPEJSKICH

W ubiegłym tygodniu dotychczasowa współpraca transgraniczna Jastrzębia-Zdroju i jego czeskich, samorządowych partnerów Karwiny i Hawierzowa została zaprezentowana w Parlamencie Europejskim w Brukseli. To bardzo ważny moment w intensywnie rozwijających się kontaktach największych miast Euroregionu Śląsk Cieszyński. Powód – w najbliższych miesiącach Parlament Europejski przyjmie najważniejszą regulację finansowego wsparcia współpracy terytorialnej po roku 2021 czyli Rozporządzenie w sprawie przepisów szczegółowych  dotyczących celu „Europejska współpraca terytorialna” (Interreg)…”.
 
Przypomnijmy, że polsko-czeska współpraca transgraniczna prowadzona przez trzy największe miasta Euroregionu Śląsk Cieszyński  - Jastrzębie-Zdrój, Karwinę i Hawierzów ma ponad 20-letnią tradycję.  W tym okresie miasta i ich instytucje zrealizowały wspólnie blisko sto przedsięwzięć, których efekty mają charakter długofalowy i zauważalne są po obu stronach granicy.
Od 2011 roku miasta realizują partnerski projekt pn. „Polsko-czeskie spotkania branżowe”, którego głównym celem jest transgraniczna aktywizacja podmiotów funkcjonujących w niemal wszystkich obszarach życia społecznego miast. Kolejne edycje projektu pokazały potencjał samorządów w dążeniu do wspólnych celów, o czym świadczy stale wzrastająca ilość realizowanych projektów, przedsięwzięć transgranicznych oraz ich charakter.
 
11 lipca br. pod patronatem i z pomocą Posła Jana Olbrychta w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli miasta zorganizowały konferencję pn. „Polsko-czeska współpraca transgraniczna na przykładzie współpracy trzech największych miast Euroregionu Śląsk Cieszyński - Jastrzębie-Zdrój, Karviná, Havířov”. Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele miast partnerskich, Euroregionu Śląsk Cieszyński, europarlamentarzyści, pracownicy Komisji Europejskiej i innych instytucji europejskich oraz Stałych Przedstawicielstw Polski i Republiki Czeskiej przy Unii Europejskiej.
Uczestników przywitali Poseł Jan Olbrycht, I Zastępca Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój Roman Foksowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Hawierzów ds. rozwoju społecznego Alena Zedníková oraz Dyrektor Biblioteki Regionalnej w Karwinie Marketa Kukrechtova. Całość moderował Sekretarz Euroregionu Bogdan Kasperek. Podczas konferencji miała miejsce premierowa prezentacja filmu poświęconego współpracy miast oraz szczegółowa prezentacja dotychczasowej współpracy transgranicznej miast Jastrzębie-Zdrój, Karwina i Hawierzów w ramach Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko, której wspólnie dokonali przedstawiciele miast i Euroregionu. Na zakończenie zaprezentowano problematykę perspektyw i kierunków dalszej współpracy miast po roku 2020. Temat ten stanowił też ważną część dyskusji, która zakończyła konferencję i promocję w Parlamencie Europejskim.  
Konferencji towarzyszyła wystawa tematyczna prezentująca transgraniczną aktywność miast w ramach Euroregionu, w szczególności wspólne projekty i inicjatywy.
                     

Wcześniej, 9 lipca na pograniczu francusko-niemieckim w siedzibie Eurodystryktu Pamina w Lauterbourg odbyło się spotkanie przedstawicieli miast i naszego Euroregionu z reprezentacją Eurodystryktu na czele z dyrektorem Patricem Harsterem. Była to także dobra okazja nie tylko do promocji współpracy i refleksji na temat potencjalnych transferów dobrych praktyk między naszymi przygranicznymi regionami, ale także możliwość zapoznania się z warunkami realizacji partnerskiego współdziałania na naszych pograniczach.

Wizyta studyjna stanowiła ważną część jednego z realizowanych aktualnie - przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska – projektów współpracy miast – „VI. Polsko-czeskich spotkań branżowych”.
POWRÓT
Autor: SRiWR 'Olza' - Euroregion ŚC-TS
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
ui icons publication PUBLIKACJE ui icons video WIDEO ui icons report RAPORTY

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel. 338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczane w formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione, tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treścią przesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych na podstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także prowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4 polityki prywatności.