JĘZYK SERWISU pl cz en fr
43-400 Cieszyn, Rynek 18, tel. 33 85 78 720, fax. 33 85 78 721, e-mail: biuro@olza.pl NAPISZ DO NAS

AKTUALNOŚCI

2018/03/10

EURO-IN.NET | 13. POSIEDZENIE RADY PROGRAMOWEJ EUROINSTYTUTU PL-CZ-SK

W piątek 9 marca w Trzyńcu na swoim 13. posiedzeniu, a drugim realizowanym w ramach projektu „EURO-IN.NET” spotkali się członkowie Rady Programowej EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego.
Rada podjęła m.in. tematykę kolejnych tomów serii 'TRANSCARPATHICA. Prace EuroInstytutu Polsko-Czesko- Słowackiego' oraz szkoleń specjalistycznych, interaktywnych i pogadanek zaplanowanych na najbliższe miesiące.
 
Przypomnijmy, że Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” wspólnie z Institutem EuroSchola realizuje projekt „EURO-IN.NET”, który został dofinansowany z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Stanowi on kontynuację działań zmierzających do powołania Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej EuroInstytut Polsko-Czesko-Słowacki, będącego w obecnym kształcie siecią różnych podmiotów - www.euro-in.org).
W projekcie zaplanowano realizację trzech głównych grup aktywności: szkoleniowo-doradczych, koncepcyjno-badawczych oraz edukacyjno-wydawniczych. Pierwsza grupa działań uwzględnia zakup aparatury technicznej do wsparcia działalności szkoleniowo-doradczej EuroInstytutu oraz modernizację sali szkoleń i dostosowanie pomieszczenia do prowadzenia tłumaczeń symultanicznych; a także zorganizowanie serii  szkoleń transgranicznych. Druga grupa obejmie opracowanie i wydanie dokumentów analityczno-koncepcyjnych - koncepcji akredytacji szkoleń transgranicznych, analizy poświęconej polsko-czesko-słowackiej problematyce transgranicznej oraz wydanie finalnej wersji dokumentacji określającej formę współpracy i prowadzenie wspólnych działań w ramach partnerstwa EuroInstytutu. Natomiast w ramach trzeciej grupy działań zaplanowano przygotowanie i wydanie kolejnych tomów serii ‘TRANSCARPATHICA. Prace EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego’ poświęconych problematyce pogranicza, a także wsparcie rozwoju biblioteki i czytelni europejskiej EuroInstytutu, zorganizowanie pogadanek transgranicznych i konferencji międzynarodowych.
Aktywności te zostaną ponadto uzupełnione szeregiem działań informacyjno-promocyjnych.POWRÓT
Autor: SRiWR "Olza" - Euroregion ŚC-TS
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
ui icons publication PUBLIKACJE ui icons video WIDEO ui icons report RAPORTY

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel. 338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczane w formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione, tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treścią przesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych na podstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także prowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4 polityki prywatności.