JĘZYK SERWISU pl cz en fr
43-400 Cieszyn, Rynek 18, tel. 33 85 78 720, fax. 33 85 78 721, e-mail: biuro@olza.pl NAPISZ DO NAS

AKTUALNOŚCI

2017/11/14

NOWE PERSPEKTYWY! | POGŁĘBIAMY TEMATYKĘ ZWIĄZANĄ Z ZARZĄDZANIEM KRYZYSOWYM

Niezwykle obiecująco zakończyło się kolejne zdarzenie zrealizowane w ramach projektu „Nowe perspektywy! Wzmacnianie potencjału drogą do rozwoju współpracy na pograniczu polsko-czeskim”.
 
13 listopada br. w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” odbył się
III warsztat projektowy poświęcony problematyce zarządzania kryzysowego oraz zrealizowana została II wideokonferencja z instytucją reprezentującą pogranicze francusko-niemieckie – Eurodystryktem PAMINA.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów lokalnych Euroregionu Śląsk Cieszyński, instytucji działających na rzecz samorządów lub powołanych przez jednostki samorządowe oraz partnerów projektu. Celem warsztatu było zainteresowanie uczestników prowadzonymi działaniami, stosowanymi rozwiązaniami i narzędziami pracy w dziedzinie zarządzania kryzysowego na pograniczu francusko-niemieckim, zwłaszcza w zakresie współpracy transgranicznej straży pożarnej, obrony cywilnej i policji.
W trakcie wideokonferencji z Eurodystryktem PAMINA,  Pan Mathias DEUBIG (osoba odpowiedzialna za zarządzanie kryzysowe w Landkreis Germersheim) przedstawił transgraniczne narzędzia pracy stosowane przez straż pożarną na pograniczu francusko-niemieckim. Z kolei kapitan Daniel Ruch (żandarmeria w Wissembourgu) opowiedział uczestnikom wideokonferencji, jak wygląda współpraca w zakresie obrony cywilnej i policji w obszarze Eurodystryktu PAMINA.    
Podczas spotkania nie zabrakło również czasu na zadawanie pytań, wymianę opinii i dzielenie się doświadczeniem z prowadzonej współpracy.
 
Kolejnym zdarzeniem w ramach projektu będzie wyjazd studyjny na pogranicze francusko-niemieckie.
 
Projekt „Nowe perspektywy! Wzmacnianie potencjału drogą do rozwoju współpracy na pograniczu polsko-czeskim“ realizowany jest od grudnia 2016 r. przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” i Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.POWRÓT
Autor: SRiWR 'Olza' - Euroregion ŚC-TS
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
ui icons publication PUBLIKACJE ui icons video WIDEO ui icons report RAPORTY

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel. 338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczane w formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione, tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treścią przesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych na podstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także prowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4 polityki prywatności.