JĘZYK SERWISU pl cz en fr
43-400 Cieszyn, Rynek 18, tel. 33 85 78 720, fax. 33 85 78 721, e-mail: biuro@olza.pl NAPISZ DO NAS

AKTUALNOŚCI

2017/11/09

TEIN | W POSZUKIWANIU DOBRYCH PRAKTYK - TRUDNA HISTORIA POGRANICZA FRANCUSKO-NIEMIECKIEGO

W dniach 7-8 listopada na pograniczu francusko-niemieckim (Kehl, Strasbourg) odbyło się drugie z trzech międzynarodowych spotkań studyjnych zaplanowanych w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie „Olza” projektu ‘TEIN - platforma dialogu na granicy’.
Pierwszy dzień spotkania przyniósł szereg interesujących doświadczeń wszystkim jego uczestnikom. Trwające w godzinach dopołudniowych forum, w którym wzięli również udział zaproszeni eksperci, stanowiło okazję do zaznajomienia się z wieloma aspektami współpracy transgranicznej mającymi wpływ na relacje społeczeństw z obu stron francusko-niemieckiej granicy. Należały do nich między innymi takie, jak: historia współpracy w regionie Górnego Renu; relacje francusko-niemieckie jako praktyczny i uniwersalny „zestaw narzędzi” służący do pojednania i uporządkowania współpracy; Muzeum pamięci Alzacja-Mozela oraz prezentacja projektu „Inter-religio”.
W godzinach popołudniowych zaplanowano wizytę studyjną w Międzynarodowym  Centrum Alberta Schweitzera - edukacyjnym schronisku młodzieżowym finansowanym przez Narodową Agencję ds. Zachowania Grobów Niemieckich Wojskowych. Ośrodek realizuje projekty związane z dialogiem międzykulturowym, pamięcią historyczną oraz szkoleniami politycznymi i obywatelskimi. Centrum zbiera i analizuje ponadto materiały związane z pamięcią rodzin żołnierzy, a także oferuje różne warianty modułów szkoleniowych. Część Centrum stanowi NIemiecki Cmentarz Wojskowy w Niederbronn-les Bains, na którym spoczywają szczątki żołnierzy poległych w latach 1939-1945. W chaosie walk prowadzonych na północnym-wschodzie Francji podczas II wojny światowej, zabici żołnierze zostali pochowani na terenie ponad 600 gmin znajdujących się w tym regionie. Na początku lat 60. ubiegłego wieku na podstawie zawartej między Francją a Niemcami umowy o pochówku wojskowych, szczątki żołnierzy niemieckich ekshumowano i przeniesiono na niemiecki cmentarz wojskowy. Miało to miejsce 1 października 1966 roku. Wówczas to szczątki 15835 osób, głównie żołnierzy, spoczęły w tym miejscu. Od tamtego czasu ich liczba stale rośnie, ponieważ również dziś ludzie znajdują fragmenty kości lub ubiorów wojskowych datowane na okres II wojny światowej. Na cmentarzu znajdują się obecnie groby 1500 niezidentyfikowanych żołnierzy, a także 2200 żołnierzy SS. Polegli reprezentują łącznie 17 narodowości, a są wśród nich przedstawiciele różnych profesji: żołnierze, cywile, więźniowie wojenni oraz przestępcy. Najmłodszą osobą pochowaną na cmentarzu jest 16. letni niemiecki chłopiec należący do Hitlerjugend. Konfrontacja z francusko-niemiecką historią, której częścią byli również Polacy, pozostawiła trwały ślad w świadomości wszystkich, którzy odwiedzili to miejsce.
Drugi dzień spotkania upłynął pod znakiem prezentacji i wspólnej dyskusji związanej z techniczną i merytoryczną stroną projektu, w tym między innymi: przypomnieniem podstawowych założeń przedsięwzięcia oraz postępem prac poświęconych opracowaniu rekomendacji dla obszaru polsko-czeskiego pogranicza z uwzględnieniem kontekstu historyczno-politycznego Śląska Cieszyńskiego. Dyskutowano również na temat wyników z przeprowadzonego badania ankietowego dotyczącego  przygotowania wspólnego planu działań dedykowanego części partnerów sieci TEIN.
Kolejne międzynarodowe spotkanie studyjne odbędzie się końcem lutego 2018 roku na pograniczu polsko-czeskim.
 
Projekt, którego liderem jest nasze Stowarzyszenie, realizujemy wspólnie z takim organizacjami, jak: Institut EuroSchola (partner formalny projektu), Centre for Cross Border Studies, Euro-Institut, Carinthia University of Applied Sciences, University of Girona i University of Perpignan (partnerzy nieformalni projektu).
Przedsięwzięcie wychodzi naprzeciw potrzebie podjęcia przekrojowych działań służących budowaniu wspólnych polsko-czeskich relacji, uwzględniających trudny i bolesny kontekst historyczno-polityczny Śląska Cieszyńskiego. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnego podejścia do rozwiązywania tego typu problemów, opartego na transferze dobrych praktyk z innych europejskich pograniczy (irlandzko – północno-irlandzkiego, francusko – niemieckiego, hiszpańsko – francuskiego oraz austriacko – słoweńsko – włoskiego, będzie możliwe wypracowanie rozwiązań w zakresie kreowania pozytywnej zmiany w polsko-czeskich relacjach.

Projekt został dofinansowany z Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński.POWRÓT
Autor: SRiWR 'Olza' - Euroregion ŚC-TS
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
ui icons publication PUBLIKACJE ui icons video WIDEO ui icons report RAPORTY

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel. 338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczane w formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione, tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treścią przesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych na podstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także prowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4 polityki prywatności.