JĘZYK SERWISU pl cz en fr
43-400 Cieszyn, Rynek 18, tel. 33 85 78 720, fax. 33 85 78 721, e-mail: biuro@olza.pl NAPISZ DO NAS

AKTUALNOŚCI

2017/06/22

TEIN | Z WIZYTĄ NA POGRANICZU IRLANDZKIM PO TRANSFER DOBRYCH PRAKTYK

20-21 czerwca na pograniczu Irlandii i Irlandii Północnej (Newry) odbyło się pierwsze z trzech międzynarodowych spotkań studyjnych zaplanowanych w ramach realizowanego przez Stowarzyszenie „Olza” projektu ‘TEIN - platforma dialogu na granicy’.
Pierwszy dzień spotkania przyniósł szereg ciekawych doświadczeń wszystkim jego uczestnikom. Trwające w godzinach dopołudniowych forum, w którym wzięli również udział zaproszeni eksperci, stanowiło doskonałą okazję do zaznajomienia się z wieloma aspektami współpracy transgranicznej mającymi wpływ na relacje społeczeństw z obu stron irlandzkiej granicy. Należały do nich między innymi takie, jak: uwarunkowania współpracy transgranicznej w regionie irlandzkim z perspektywy przeszłości i przyszłości; współpraca transgraniczna w dziedzinie zdrowia i dobrostanu społecznego, współpraca transgraniczna samorządu terytorialnego, jak również wspieranie transgranicznego handlu i rozwoju przedsiębiorczości.
W godzinach popołudniowych została zaplanowana wizyta studyjna w kompleksie sportowym ‘Peace Link’ w Monaghan, składającym się między innymi z: 400 metrowej bieżni tartanowej, boiska do piłki nożnej z murawą trawiastą, boiska wielofunkcyjnego, wielofunkcyjnej przestrzeni do uprawiania różnych rodzajów sportu, centrum sportowego z kręgielnią, salą do karate, strzelnicą łuczniczą, boiskiem przystosowanym do gry w badmintona, piłkę halową, koszykówkę, boccia i wiele innych. Kompleks powstał dzięki środkom pochodzącym z programu transgranicznego PEACE i stanowi doskonały przykład jednoczenia podzielonych niegdyś społeczności poprzez budowę i wspólne wykorzystanie infrastruktury sportowej. Świadczy o tym chociażby wymowne hasło znajdujące się na ścianie jednej z sal ośrodka zaadaptowanych na siłownię: ‘Budowanie relacji poprzez sport’, a także liczba osób korzystających z jego infrastruktury (kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Irlandii i Irlandii Północnej rocznie).
Drugi dzień spotkania upłynął pod znakiem prezentacji i wspólnej dyskusji związanej z techniczną i merytoryczną stroną projektu (w tym między innymi: podstawowymi założeniami przedsięwzięcia oraz podejściem do opracowania rekomendacji dla obszaru polsko-czeskiego pogranicza z uwzględnieniem kontekstu historyczno-politycznego Śląska Cieszyńskiego), jak również z przygotowaniem wspólnego planu działań dedykowanego części partnerów sieci TEIN.
Kolejne międzynarodowe spotkanie studyjne odbędzie się początkiem listopada br. na pograniczu francusko-niemieckim.
 
Projekt, którego liderem jest nasze Stowarzyszenie, realizujemy wspólnie z takim organizacjami, jak: Institut EuroSchola (partner formalny projektu), Centre for Cross Border Studies, Euro-Institut, Carinthia University of Applied Sciences, University of Girona i University of Perpignan (partnerzy nieformalni projektu).
Przedsięwzięcie wychodzi naprzeciw potrzebie podjęcia przekrojowych działań służących budowaniu wspólnych polsko-czeskich relacji, uwzględniających trudny i bolesny kontekst historyczno-polityczny Śląska Cieszyńskiego. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnego podejścia do rozwiązywania tego typu problemów, opartego na transferze dobrych praktyk z innych europejskich pograniczy (irlandzko – północno-irlandzkiego, francusko – niemieckiego, hiszpańsko – francuskiego oraz austriacko – słoweńsko – włoskiego, będzie możliwe wypracowanie rozwiązań w zakresie kreowania pozytywnej zmiany w polsko-czeskich relacjach.
Projekt został dofinansowany z Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska w Euroregionie Śląsk Cieszyński.POWRÓT
Autor: SRiWR 'Olza' - Euroregion ŚC-TS
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
ui icons publication PUBLIKACJE ui icons video WIDEO ui icons report RAPORTY

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel. 338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczane w formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione, tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treścią przesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych na podstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także prowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4 polityki prywatności.