JĘZYK SERWISU pl cz en fr
43-400 Cieszyn, Rynek 18, tel. 33 85 78 720, fax. 33 85 78 721, e-mail: biuro@olza.pl NAPISZ DO NAS

AKTUALNOŚCI

2017/06/13

NOWE PERSPEKTYWY! | POGŁĘBIAMY TEMATYKĘ ZWIĄZANĄ Z OCHRONĄ ZDROWIA

12 czerwca br. w siedzibie Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” odbył się II warsztat projektowy poświęcony problematyce ochrony zdrowia oraz zrealizowana została I wideokonferencja z instytucją reprezentującą pogranicze francusko-niemieckie – Eurodystryktem PAMINA.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów lokalnych Euroregionu Śląsk Cieszyński, instytucji działających na rzecz samorządów lub powołanych przez jednostki samorządowe, jak również za pośrednictwem wideołącza przedstawiciele Polsko-Czeskiej Komisji Międzyrządowej do spraw Współpracy Transgranicznej.
Celem warsztatu było zainteresowanie uczestników prowadzonymi działaniami, stosowanymi rozwiązaniami i narzędziami pracy w dziedzinie ochrony zdrowia na pograniczu francusko-niemieckim, zwłaszcza w zakresie współpracy służb ratunkowych.
W trakcie wideokonferencji z Eurodystryktem PAMINA,  Pani Anne Dussap (ekspert z pogranicza francusko-niemieckiego, z Euro-Institutu w Kehl) przedstawiła w sposób dogłębny problematykę współpracy transgranicznej prowadzonej w obszarze Górnego Renu w dziedzinie zdrowia oraz zaprezentowała obecnie wdrażany projekt TRISAN, którego ona sama jest kierownikiem.
Kolejnym zdarzeniem w ramach projektu będzie organizacja bloku tematycznego poświęconego zarządzaniu kryzysowemu w ujęciu transgranicznym.
 
Projekt „Nowe perspektywy! Wzmacnianie potencjału drogą do rozwoju współpracy na pograniczu polsko-czeskim“ realizowany jest od grudnia 2016 r. przez Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” i Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska.POWRÓT
Autor: SRiWR 'Olza' - Euroregion ŚC-TS
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
ui icons publication PUBLIKACJE ui icons video WIDEO ui icons report RAPORTY

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel. 338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczane w formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione, tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treścią przesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych na podstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także prowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4 polityki prywatności.