JĘZYK SERWISU pl cz en fr
43-400 Cieszyn, Rynek 18, tel. 33 85 78 720, fax. 33 85 78 721, e-mail: biuro@olza.pl NAPISZ DO NAS

AKTUALNOŚCI Zobacz więcej

2016/04/05

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW DO FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW INTERREG V-A

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner projektu) we współpracy z Regionální sdružení územní spolupráci Těšínského Slezska (RSTS) w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner Wiodący) informują, że w związku z tym, że dopiero rozpoczęły się testy funkcjonowania aplikacji umożliwiającej złożenie właściwego wniosku projektowego, Zarządzający FM podejmują decyzję o przesunięciu terminu składania wniosków o dofinansowanie projektów z Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska do dnia 20 maja br. Zwracamy uwagę, że wnioski projektowe można składać do północy tego dnia.
Pozostałe zasady pozostają bez zmian. Informację o adresie dostępowym aplikacji podamy w odrębnej informacji.

W związku z tym, wciąż nie wyznaczyliśmy terminu szkolenia z przygotowania wniosku projektowego w aplikacji. Jednakże 13 kwietnia br. o godz. 11.00 będzie miało miejsce dodatkowe szkolenie z etapu drugiego, tj. z podstawowych informacji o Programie (w tym m.in. Wytyczne dla Wnioskodawców, przygotowanie wniosku projektowego, kwalifikowalność wydatków, cykl życia projektu). Szkolenie odbędzie się w Cieszynie w biurze Stowarzyszenia lub – w zależności od liczby zgłoszonych osób - w innym miejscu.
Istnieje możliwość zorganizowania tego samego dnia szkolenia z budowania partnerstwa o godz. 9.30 (jeżeli zgłosi się min. 5 osób). W związku z tym prosimy o pilne zgłaszanie się osób zainteresowanych do dnia 11 kwietnia br. do godz. 9.00 na adres: biuro@olza.pl .
 
Jednocześnie informujemy, że w związku z zaistniałą sytuacją może nastąpić przesunięcie terminu 1. posiedzenia Euroregionalnego Komitetu Sterującego, nie dłużej jednak niż do końca sierpnia br.
 
Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.interreg.olza.pl .POWRÓT
Autor: SRiWR 'Olza' - Euroregion ŚC-TS
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
ui icons publication PUBLIKACJE ui icons video WIDEO ui icons report RAPORTY