JĘZYK SERWISU pl cz en fr
43-400 Cieszyn, Rynek 18, tel. 33 85 78 720, fax. 33 85 78 721, e-mail: biuro@olza.pl NAPISZ DO NAS

IMPREZA

Kultura online - Źródła do dziejów Cieszyna

Cieszyn wystawa internetowa
  • Organizator Książnica Cieszyńska
  • Miejscowość Cieszyn
  • Miejsce Książnica Cieszyńska, ul. Mennicza 46
  • Telefon 33 851-38-41
  • Strona www www.kc-cieszyn.pl
  • E-mail ksiaznica@kc-cieszyn.pl


Źródła historyczne to wszelkie zachowane ślady działalności człowieka, z których informacje czerpią badacze przeszłości. Jak wygląda baza źródłowa historyka-regionalisty zajmującego się dziejami Śląska Cieszyńskiego od czasów średniowiecza do XX w. można się dowiedzieć dzięki jednej z wirtualnych wystaw Książnicy Cieszyńskiej dostępnych w internecie – „Źródła do dziejów Cieszyna – tajemnice warsztatu historyka regionalisty”. Witryna prezentuje kolejne kategorie pamiątek po przeszłości miasta:

1️. dokumenty pergaminowe i papierowe książąt cieszyńskich (np. dokument księżnej cieszyńskiej Elżbiety Lukrecji potwierdzający otrzymanie parceli w sąsiedztwie wielkiego młyna przez mincerza Dytrycha Rundta z 1632 r.)

2️. księgi protokołów rady miejskiej Cieszyna (najstarsza z lat 1670–1702)

3️. dokumenty cechów (np. księga majstersztyków cechu krawieckiego z 1564 r.)

4️. kopiarze miejskie (np. XVIII-wieczny kopiarz dokumentów szpitala miejskiego)

5️. rękopiśmienne odpisy kronik (np. odpis pracy Jana Wilhelma Früschmanna „Kurzer Bericht von der Stadt Teschen in Oberschlesien gelegen einer deßen Fürstenthumbs Haubstadt” z XVIII w.)

6️. akta budowlane (np. projekty teatru czy rzeźni miejskiej);

7️. pieczęcie miejskie i wizerunki herbu Cieszyna

8️. druki urzędowe i półurzędowe (np. księga adresowa Cieszyna z 1874 r. czy „Dziennik Urzędowy c.k. Starostwa i c.k. Rady Szkolnej Powiatowej w Cieszynie” z 1914 r.)

i wiele innych. W sumie na wirtualnej ekspozycji zapoznać można się z niemalże 70 reprodukcjami ukazującymi obiekty ze zbiorów trzech instytucji: Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie, Muzeum Śląska Cieszyńskiego oraz Książnicy Cieszyńskiej, a także obszernym wprowadzeniem omawiającym możliwości wykorzystania źródeł kolejnych kategorii w badaniach historycznych.

 Wystawa wirtualna jest cyfrową wersją wystawy eksponatowej o tej samej nazwie, która była prezentowana w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej od września 2007 do stycznia 2008 r. i stanowiła jeden z rezultatów większego projektu „Wspólne źródła”, realizowanego przez bibliotekę wspólnie z Kongresem Polaków w Republice Czeskiej dzięki dotacji Unii Europejskiej ze środków EFRR – Fundusz Mikroprojektów Interreg III A Czechy – Polska w Euroregionie „Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko” oraz wsparciu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Wystawa wyposażona była także w drukowany katalog, który został zdigitalizowany i jest dostępny w postaci cyfrowej:
 https://www.sbc.org.pl/…/public…/13013/edition/11707/content


Na projekt „Wspólne źródła” złożyły się, poza przygotowaniem ekspozycji, także:

1️. wydanie trzeciego tomu serii „Bibliotheca Tessinensis” (Series Bohemica) „Zaolzie w świetle szyfrogramów polskiej placówki dyplomatycznej w Pradze oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie (1945–1949)” w opracowaniu Jiříego Friedla

2️. wydanie czwartego tomu serii „Bibliotheca Tessinensis” (Series Polonica) „Gedenkbuch der Stadt Teschen” autorstwa Aloisa Kaufmanna, w opracownaniu Ingeborg Buchholz-Johanek i Janusza Spyry

3️. zorganizowanie międzynarodowej konferencji naukowej „Kronikarz a historyk. Atuty i słabości regionalnej historiografii”, w której udział wzięli badacze z Polski, Czech i Niemiec

4️. wydanie publikacji elektronicznej „Kronikarz a historyk. Atuty i słabości regionalnej historiografii” pod redakcją Janusza Spyry, zawierającej 12 artykułów stworzonych w oparciu o referaty wygłoszone na konferencji (również dostępnej w internecie)


Autorkami wystawy „Źródła do dziejów Cieszyna – tajemnice warsztatu historyka regionalisty” są Anna Rusnok i Małgorzata Śliż.


Wystawa jest dostępna pod adresem:
https://dzieje.kc-cieszyn.pl/


W związku z zamknięciem instytucji kultury ze wzglęgu na pandemię koronawirusa zachęcamy do korzystania z cyfrowych zasobów Książnicy Cieszyńskiej – nie tylko dziewięciu wirtualnych wystaw, ale także materiałów dostępnych w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej (gdzie znaleźć można m.in. pełne wersje niektórych obiektów prezentowanych w ramach opisanej wyżej wystawy), Elektronicznego Słownika Biograficznego Śląska Cieszyńskiego oraz bibliografii i katalogów on-line.

 
 Pozostałe Wirtualne wersje wystaw: 

Rzecz o Józefie Ignacym Kraszewskim
Cieszyńskie rody – Michejdowie
Cieszyńskie rody – Buzkowie
Cieszyńscy Legioniści
Cieszyn 1918
Zaolzie 1938
Zaolzie teraz
O konserwacji zbiorów
POWRÓT
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
ui icons publication PUBLIKACJE ui icons video WIDEO ui icons report RAPORTY