JĘZYK SERWISU pl cz en fr
43-400 Cieszyn, Rynek 18, tel. 33 85 78 720, fax. 33 85 78 721, e-mail: biuro@olza.pl NAPISZ DO NAS

AKTUALNOŚCI

2020/01/31

INTERREG V-A | NABÓR WNIOSKÓW NA 9. POSIEDZENIE EKS W RAMACH FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner projektu) Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska przypomina, że trwa ciągły nabór wniosków projektowych:
- OP2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia,
- OP4 - Współpraca instytucji i społeczności,
przy czym na 9. posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego rozpatrywane będą  tylko te projekty z OP2 i OP4, które uwzględnią określone w ramach naboru ograniczenia dla obu osi priorytetowych, tj. dla OP2 - projekty ukierunkowane na realizację wskaźnika Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, dla OP4 - projekty z liczbą Partnerów (z udziałem finansowym) nie mniejszą niż 3. Jednocześnie Zarządzający FM w sposób szczególny zachęcają Wnioskodawców do składania wniosków o charakterze systemowym, przygotowującym do współpracy w nowym okresie programowania po roku 2021.

Projekty, które zostaną złożone do 31 marca 2020 r. zostaną rozpatrzone na 9. posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego, które odbędzie się najdalej w lipcu 2020 r.
Jednocześnie informujemy, że dla poszczególnych osi priorytetowych zostały określone ograniczone alokacje na nabór.
Prosimy o zapoznanie się z wersją 4.1 Wytycznych dla Wnioskodawcy wraz z załącznikami, które są opublikowane na naszych stronach internetowych.

Informacje o szkoleniach dla zainteresowanych Wnioskodawców będziemy publikować w naszych serwisach internetowych. Planujemy je zrealizować w połowie lutego lub na początku marca 2020 r. Jesteśmy również do Państwa dyspozycji - po uprzednim umówieniu - podczas konsultacji Waszych propozycji i wniosków projektowych (również w formie dedykowanych warsztatów szkoleniowych).

Więcej na www.interreg.olza.pl .
 
POWRÓT
Autor: SRiWR 'Olza' - Euroregion ŚC-TS
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
ui icons publication PUBLIKACJE ui icons video WIDEO ui icons report RAPORTY