JĘZYK SERWISU pl cz en fr
43-400 Cieszyn, Rynek 18, tel. 33 85 78 720, fax. 33 85 78 721, e-mail: biuro@olza.pl NAPISZ DO NAS

AKTUALNOŚCI

2019/10/24

INTERREG V-A | PODPIS WNIOSKU DO FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW

W związku z prawdopodobieństwem, że część Wnioskodawców z polskiej części Euroregionu Śląsk Cieszyński zamierza upoważnić Zarządzającego FM do podpisania składanych przez siebie wniosków projektowych (do 31 bm.) informujemy, że upoważnienie dla przedstawiciela Zarządzającego FM Dyrektora  Bogdana Kasperka należy przekazać (faksem, skan na e-mail lub osobiście) do Naszego Biura do czwartku 18 paździenika br. Upoważnienie prosimy sporządzić na wzorze stanowiącym załącznik nr 14 do Wytycznych dla Wnioskodawcy (do pobrania na stronie internetowej www.interreg.olza.pl w zakładce POBIERZ. DOKUMENTY, PREZENTACJE w części MATERIAŁY POMOCNICZE). Wraz z upoważnieniem prosimy o przekazanie Dokumentu upoważniającego do reprezentowania podmiotu tak, aby Zarządzający FM mógł sprawdzić poprawność upoważnienia. W przypadku przekazania dokumentów osobiście lub faksem, prosimy o przesłanie dodatkowej informacji pocztą elektroniczną.
Po otrzymaniu maila od Zarządzającego FM informującego o poprawności upoważnienia oraz przekazującego login (nazwę użytkownika) pracownika Zarządzającego FM, Wnioskodawca nadaje pracownikowi Zarządzającego FM funkcję Sygnatariusza (Ci z Państwa, którzy udostępnili mu wcześniej projekt „do odczytu“ muszą zmienić tę funkcję). Następnie w zakładce „Pełnomocnictwa“ wybieramy użytkownika („Agent“), który ma dostęp do wniosku i udzielamy mu pełnomocnictwa do podpisania wniosku projektowego (Žádost o podporu) poprzez przycisk „Wybierz inicjacji obiektu“. Jako termin udzielonego pełnomocnictwa podajemy od daty planowanego sfinalizowania wniosku projektowego do ostatniego dnia rzeczywistej realizacji projektu wg harmonogramu. W tej zakładce również dodajemy wersję elektroniczną upoważnienia (skan). W zakładce „Identyfikacja projektu“ prosimy również sprawdzić, czy zaznaczona została opcja „podpisuje jeden sygnatariusz" (warunek konieczny podpisania wniosku przez pracownika Zarządzającego FM).
Dopiero po wprowadzeniu niezbędnych danych do systemu, projekt można sfinalizować. Po sfinalizowaniu projektu w systemie MS2014+ (pojawi się nowa zakładka „Podpis wniosku“). Prosimy o poinformowanie drogą elektroniczną Zarządzającego FM, że projekt został sfinalizowany i jest gotowy do podpisu (wzór maila poniżej).
 
Szczegóły (w tym ewentualne odstępstwa lub zmiany w procedurze postępowania) będą przekazywane bezpośrednio do zainteresowanych drogą elektroniczną.

Ponadto informujemy, że na stronie internetowej www.interreg.olza.pl w zakładce POBIERZ. DOKUMENTY, PREZENTACJE znajduje się folder z aktualnymi Materiałami pomocniczymi (w tym wzór Szczegółowego budżetu i Specyfikacji zakupów i usług oraz Wskazówki do uzupełniania wniosku projektowego i Zestawienie załączników do wniosku). Dodatkowo znajduje się w nim Załącznik nr 14 Wzór upoważnienia do podpisywania wniosku za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez polskiego Zarządzającego FM, a także koncepcja „Przyszła współpraca terytorialna w Euroregionie Śląsk Cieszyński – studium“, na którą m.in. mogą się Państwo powoływać w odpowiedniej części wniosku projektowego.Wzór maila informującego o sfinalizowaniu wniosku projektowego:
Informuję, że wniosek projektu o dofinansowanie pn. ….. został sfinalizowany w systemie MS2014+ i jest gotowy do podpisu, w związku z czym prosimy o jego podpisanie podpisem elektronicznym w imieniu i na rzecz Partnera Wiodącego/Wnioskodawcy …. .
 
POWRÓT
Autor: SRiWR 'Olza' - Euroregion ŚC-TS
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
ui icons publication PUBLIKACJE ui icons video WIDEO ui icons report RAPORTY