JĘZYK SERWISU pl cz en fr
43-400 Cieszyn, Rynek 18, tel. 33 85 78 720, fax. 33 85 78 721, e-mail: biuro@olza.pl NAPISZ DO NAS

AKTUALNOŚCI

2019/03/05

INTERREG V-A | SZKOLENIE DLA WNIOSKODAWCÓW FM

Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“ w roli Zarządzającego Funduszem Mikroprojektów (Partner projektu) Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska przypomina, że trwa ciągły nabór wniosków projektowych do osi priorytetowych 2 (projekty ukierunkowane na realizację wskaźnika Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego), 3 i 4. Wnioskodawcy, którzy złożą swoje wnioski do 29 marca br. mogą oczekiwać decyzji o udzieleniu dofinansowania najdalej w lipcu 2019r.
 
Projekty można składać w następujących osiach priorytetowych:
- OP 2 - Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz wspierania zatrudnienia,
projekty ukierunkowane na realizację wskaźnika Liczba zrealizowanych wspólnych mechanizmów w zakresie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego; w przypadku, jeżeli ten wskaźnik nie będzie determinował charakteru projektu, projekt będzie rozpatrywany na 8. posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego
- OP 3 - Edukacja i kwalifikacje,
- OP 4 - Współpraca instytucji i społeczności.

Szczegóły znajdują się na stronie internetowej: www.interreg.olza.pl .
 
Zainteresowanych Wnioskodawców zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się we wtorek 19 marca br. w Cieszynie (siedziba SRiWR „Olza” – Euroregionu ŚC, sala szkoleń, 2. piętro, Rynek 18): godz. 11:00, tematyka - partnerstwo projektowe i inspirujące projekty (etap 1); godz. 11:30, tematyka - informacje podstawowe o Programie, w tym m.in. Wytyczne dla Wnioskodawców, przygotowanie wniosku projektowego, kwalifikowalność wydatków, cykl życia projektu (etap 2); godz. 13:00, tematyka -  aplikacja internetowa MS 2014+ (etap 3).
Prosimy (w miarę potrzeby i możliwości) o przybycie z własnym laptopem (zostanie udostępniony sygnał WiFi).
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o potwierdzenie swojego uczestnictwa w szkoleniu drogą elektroniczną lub telefonicznie (e-mail: biuro@olza.pl lub tel. 33/8578720) do godz. 14.00 w poniedziałek 18 bm. (po tej godzinie zgłoszenia nie będą już przyjmowane – ograniczenia sali).
W przypadku większego zainteresowania ze strony potencjalnych Wnioskodawców zastrzegamy sobie zmianę miejsca szkolenia. Informacje o ewentualnej zmianie podamy na naszych stronach internetowych najdalej w poniedziałek 18 bm.
 
Przypominamy, że obowiązuje aktualnie 3. wersja Wytycznych dla Wnioskodawcy wraz z załącznikami (do pobrania z zakładki POBIERZ na www.interreg.olza.pl . Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją i dalszą pracę w przygotowywaniu wniosków projektowych zgodnie z tą wersją Wytycznych… (dotyczy to także wzorów załączników).
Tym osobom, które jeszcze tego nie uczyniły przypominamy o konieczności zarejestrowania się w systemie informatycznym na stronie https://mseu.mssf.cz tak, aby wszystkie osoby uczestniczące w szkoleniach były już użytkownikami tego systemu.POWRÓT
Autor: SRiWR 'Olza' - Euroregion ŚC-TS
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
ui icons publication PUBLIKACJE ui icons video WIDEO ui icons report RAPORTY