JĘZYK SERWISU pl cz en fr
43-400 Cieszyn, Rynek 18, tel. 33 85 78 720, fax. 33 85 78 721, e-mail: biuro@olza.pl NAPISZ DO NAS

Do pobrania

ANKIETA DOTYCZĄCA PRZESZKÓD I POTRZEB ZWIĄZANYCH ZE WSPÓŁPRACĄ TRANSGRANICZNĄ NA POLSKO-CZESKO-SŁOWACKIM POGRANICZU NABÓR KONCEPCJI PROJEKTÓW FLAGOWYCH DLA PROGRAMU WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ REPUBLIKA CZESKA – RZECZPOSPOLITA POLSKA 2014-2020 PROJEKTY WSPIERANIA ROZWOJU LOKLANEGO REALIZOWANE PRZEZ ZWIĄZEK KOMUNLANY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ PROTOKÓŁ JURY POWIATOWEGO PRZEGLĄDU DZIECIĘCYCH I MŁODZIEŻOWYCH ZESPOŁÓW ARTYSTYCZNYCH, CIESZYN 2011 ZAMÓWIENIE PUBLICZNE. USŁUGI. ATLAS TRAS ROWEROWYCH - PRZEWODNIK PO SZLAKACH ROWEROWYCH POLSKIEJ CZĘŚCI EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI ZAMÓWIENIE PUBLICZNE. USŁUGI. DRUK FOLDERU INFORMACYJNEGO Z MAPĄ - PRZEWODNIKA PO REGIONALNYCH PRODUKTACH TURYSTYCZNYCH POLSKIEJ CZĘŚCI EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI ZAMÓWIENIE PUBLICZNE. USŁUGI. DRUK MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH - MAPY, ULOTEK, PLAKATÓW ZAMÓWIENIE PUBLICZNE. USŁUGI. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWSTANIA SIECI SZEROKOPASMOWEGO INTERNETU NA TERENIE GMIN POWIATU CIESZYŃSKIEGO ZAMÓWIENIE PUBLICZNE. USŁUGI. PRZYSTOSOWANIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ DO KOMPLEKSOWEGO ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W GMINACH: BRENNA, CHYBIE, DĘBOWIEC, GOLESZÓW, ISTEBNA, STRUMIEŃ, WISŁA ZAMÓWIENIE PUBLICZNE. USŁUGI. WYKONANIE I MONTAŻ: TURYSTYCZNEGO OZNAKOWANIA DRÓG, ZNAKOWANIA OBIEKTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH, MAP REKLAMOWYCH, WITACZY I TABLIC INFORMACYJNYCH NA TERENIE POLSKIEJ CZĘŚCI EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI ZASADY IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ
LISTA ZATWIERDZONYCH PROJEKTÓW W RAMACH OP2, OP3 I OP4 / SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ V RÁMCI PO2, PO3 I PO4 7. POSIEDZENIE EUROREGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO / 7. ZASEDÁNÍ EUROREGIONÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO VÝBORU. Lista zatwierdzonych projektów w ramach OP2, OP3 i OP4 / Seznam schválených projektů v rámci PO2, PO3 i PO4 LISTA ZATWIERDZONYCH PROJEKTÓW W RAMACH OP4 / SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ V RÁMCI PO4 5. POSIEDZENIE EUROREGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO / 5. ZASEDÁNÍ EUROREGIONÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO VÝBORU. Lista zatwierdzonych projektów w ramach / Seznam schválených projektů v rámci PO4 LISTA ZATWIERDZONYCH PROJEKTÓW W RAMACH OP2, OP3 I OP4 / SEZNAM SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ V RÁMCI PO2, PO3 I PO4 4. POSIEDZENIE EUROREGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO / 4. ZASEDÁNÍ EUROREGIONÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO VÝBORU. Lista zatwierdzonych projektów w ramach OP2, OP3 i OP4 / Seznam schválených projektů v rámci PO2, PO3 i PO4
Lista zatwierdzonych projektów w ramach OP2, OP3 i OP4 / Seznam schválených projektů v rámci PO2, PO3 i PO4 3. POSIEDZENIE EUROREGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO / 3. ZASEDÁNÍ EUROREGIONÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO VÝBORU. Lista zatwierdzonych projektów w ramach OP2, OP3 i OP4 / Seznam schválených projektů v rámci PO2, PO3 i PO4 Lista zatwierdzonych projektów w ramach OP2, OP3 i OP4 / Seznam schválených projektů v rámci PO2, PO3 i PO4 2. POSIEDZENIE EUROREGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO / 2. ZASEDÁNÍ EUROREGIONÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO VÝBORU. Lista zatwierdzonych projektów w ramach OP2, OP3 i OP4 / Seznam schválených projektů v rámci PO2, PO3 i PO4 GIEŁDA PARTNERSTW EUROREGIONU ŚLASK CIESZYŃSKI - KWESTIONARIUSZ WSPÓŁPRACY Zachęcamy do zaangażowania się w diagnozę współpracy transgranicznej realizowaną w ramach projektu „Giełda Partnerstw Euroregionu ŚC-TS”. Będziemy wdzięczni za wypełnienie załączonego kwestionariusza i odesłanie go na adres: biuro@olza.pl do 16.09.br.
Lista zatwierdzonych projektów w ramach OP2 i OP4 / Seznam schválených projektů v rámci PO2 i PO4 1. POSIEDZENIE EUROREGIONALNEGO KOMITETU STERUJĄCEGO / 1. ZASEDÁNÍ EUROREGIONÁLNÍHO ŘÍDÍCÍHO VÝBORU. Lista zatwierdzonych projektów w ramach OP2 i OP4 / Seznam schválených projektů v rámci PO2 i PO4 NABÓR KANDYDATÓW NA EKSPERTÓW DO OCENY WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH SKŁADANYCH W RAMACH „FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI - TĚŠÍNSKÉ SLEZSKO” W PROGRAMIE INTERREG V-A REPUBLIKA CZESKA – POLSKA Kwestionariusz kandydata na eksperta regionalnego PODRĘCZNIK WNIOSKODAWCY FM Z ZAŁĄCZNIKAMI (WERSJA NR 1 Z WRZEŚNIA 2015R.)
LISTA ZMIAN Z 26 LUTEGO 2015 ROKU DO WYTYCZNYCH DLA WNIOSKODAWCÓW Zakładka zawiera listę zmian z 26 lutego 2015 roku do Wytycznych dla Wnioskodawców, które są podstawowym i niezbędnym dokumentem do przygotowania wniosku projektowego do Funduszu Mikroprojektów. KONFERENCJA ROCZNA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI W ZAJECI 2015 - PREZENTACJE „Prezentacja ustaleń związanych z przygotowaniami nowego okresu programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w obszarze Europejskiej Współpracy Terytorialnej” KONFERENCJA ROCZNA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI W ZAJECI 2015 - PREZENTACJE „Euroregion Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko – Współpraca terytorialna dotycząca (nie) tylko samorządów lokalnych“
METODOLOGIA PROCESU KONTROLI I MONITORINGU DLA FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI, EDYCJA 3. Metodologia procesu kontroli i monitoringu dla Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Edycja 3. / 15 październik 2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 20. RAPORT MONITORUJĄCY Z ZAPEWNIENIA TRWAŁOŚCI MIKROPROJEKTU Załącznik nr 20. Raport monitorujący z zapewnienia trwałości mikroprojektu / Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 - Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Śląsk Cieszyński PODRĘCZNIK ODBIORCY KOŃCOWEGO, EDYCJA 7. Materiały obowiązujące polskich Odbiorców końcowych, których projekty zostały zarejestrowane po 30.11.2012 r. oraz zatwierdzone przez Euroregionalny Komitet Sterujący po 9.04.2013 r.
ANKIETA EWALUACYJNA W RAMACH FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW POWT CZ-PL W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPOSOBU WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W RAMACH FUNDUSZU MIKROPROJEKTÓW POWT CZ-PL W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI Otwarte seminarium na temat przygotowania Programu CZ-PL 2014-2020 oraz oceny SEA Otwarte seminarium na temat przygotowania Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 oraz strategicznej oceny jego oddziaływania na środowisko (SEA) - program oraz informacje podstawowe.
KONFERENCJA ROCZNA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI W ZAJECI 2014 - PREZENTACJE "Prezentacja ustaleń związanych z przygotowaniami nowego okresu programowania Unii Europejskiej na lata 2014-2020 w obszarze Europejskiej Współpracy Terytorialnej" KONFERENCJA ROCZNA SAMORZĄDÓW LOKALNYCH EUROREGIONU ŚLĄSK CIESZYŃSKI W ZAJECI 2014 - PREZENTACJE "Euroregion Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko – 15 lat od podpisania Umowy o współpracy i 10 lat od wstępu do Unii Europejskiej" WSPÓŁPRACA Z EURODYSTRYKTEM REGIO PAMINA - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WIZYTY STUDYJNEJ W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI (CZERWIEC 2013R.) Materiał zdjęciowy z wizyty studyjnej przedstawicieli Eurodystryktu Regio Pamina w Euroregionie Śląsk Cieszyński w ramach partnerskiej współpracy. Fotografie pochodzą z archiwum SRiWR 'Olza'.
EUREGIO PL-CZ - DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA WIZYTY STUDYJNEJ W EUROREGIONIE ŚLĄSK CIESZYŃSKI (MAJ 2013R.) Materiał zdjęciowy z wizyty studyjnej w Euroregionie Śląsk Cieszyński w ramach realizacji partnerskiego projektu EUREGIO PL-CZ. Fotografie pochodzą z archiwum SRiWR 'Olza'. KONSULTACJE PROJEKTU BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO INTERNETU W GMINACH POWIATU CIESZYŃSKIEGO - DOKUMENTY Materiał konsultowany w związku z realizacją przez Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej projektu „Budowa sieci szerokopasmowego Internetu na terenie gmin powiatu cieszyńskiego” i trwającą fazą notyfikacji w Komisji Europejskiej.
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
ui icons publication PUBLIKACJE ui icons video WIDEO ui icons report RAPORTY

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel. 338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczane w formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione, tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treścią przesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych na podstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także prowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4 polityki prywatności.