JĘZYK SERWISU pl cz en fr
43-400 Cieszyn, Rynek 18, tel. 33 85 78 720, fax. 33 85 78 721, e-mail: biuro@olza.pl NAPISZ DO NAS

IMPREZA

XXIII Rodzinny Rajd Rowerowy

Mnich 25.05.2019, godz. 10:30
 • Organizator Gminny Ośrodek Kultury
 • Miejscowość Mnich
 • Miejsce Szkoła Podstawowa, ul. Kopernika 12
 • Telefon 33 856-10-99
 • Strona www www.gokchybie.ox.pl
 • E-mail gokchybie@ox.pl$$$ 05.2020REGULAMIN XXIII RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO CHYBIE 25.05.2019 r.

I. Założenia rajdu:
1. Propagowanie zdrowego sposobu spędzania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Chybie i okolic.
2.Turystyka rowerowa jako alternatywny środek komunikacji (DZIEŃ BEZ SAMOCHODU).
3. Poznanie najciekawszych miejsc pod względem przyrodniczym i krajobrazowym Gminy Chybie i części „Żabiego Kraju”.
4. Integracja środowisk rodzinnych poprzez aktywny wypoczynek.
5. Rajd organizowany jest pod Patronatem Wójta Gminy Chybie Janusza Żydka

II. Organizator rajdu:
1. Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu.
2. Szkoła Podstawowa w Mnichu

III. Termin rajdu: 25.05.2019 r. godz. 10:30

IV. Organizacja rajdu:
1. Zgłoszenia przyjmowane będą w placówkach oświatowych na terenie Gminy: SP1 Chybie, SP Mnich, SP2 Chybie, ZSP Zaborze oraz w GOK Chybie od dnia 05.04.2019 r. do 30.04.2019 r. w godz. od 8:00 do 15:00 oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Chybiu do dnia 09.05.2019 do godz 17:00.
2. Ilość miejsc ograniczona, zapisy będą prowadzone do wyczerpania limitu miejsc !
3. Start -25.05.2019 r. godz. 1030 – boisko szkolne SP w Mnichu ul. Kopernika 12
Półmetek – OSP Kowale ul. Pożarnicza 2
Meta- Amfiteatr Chybie ul. Bielska 51
4. Startować można całymi rodzinami, zorganizowanymi grupami (ulica, osiedla itp. ) lub indywidualnie.
5. Dzieci i osoby nieletnie bez karty rowerowej startują pod opieką osób dorosłych.
6. Opłata startowa wynosi: 19 zł z ubezpieczeniem NW, które dla wykupujących opłatę jest obowiązkowe.
7. Organizator zastrzega, iż uczestnicy rajdu poruszają się w kolumnie zorganizowanej po wyznaczonej trasie i ulicach. Odłączenie się od kolumny lub poruszanie się po innej trasie, traktowane będzie jako rezygnacja z uczestnictwa w rajdzie i zabezpieczeniu przez Organizatora.
8. Zabrania się osobą pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających uczestnictwa w rajdzie.
9. Zabrania się celowego zajeżdżania drogi, jazdy zagrażającej innym uczestnikom rajdu, wyścigom w kolumnie rajdowej i innym bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu uczestnikom zachowań.
10. Uczestnicy rajdu zobowiązani są do stosowania się do poleceń organizatora, służb zabezpieczających, służb porządkowych i informacyjnych.
11. Naprawy serwisowe wynikające z uczestnictwa w rajdzie wykonywane będą do wysokości 50 zł kosztów naprawy. Naprawy powyżej kwoty 50 zł uczestnik reguluje we własnym zakresie.
12. Zalecasię dla dzieci do lat 13 jazdę w rajdzie w kasku rowerowym.
W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:
- Koszulkę rajdową
- Folder pamiątkowy
- Napoje chłodzące i słodki poczęstunek na półmetku
- Gorący posiłek na mecie
- Udział w konkursie z nagrodami
- Występy artystyczne
- Wspaniałą zabawę
13. Konkurencje dla uczestników rajdu:
- Najmłodszy czynny uczestnik rajdu
- Najmłodszy uczestnik rajdu
- Najstarszy czynny uczestnik rajdu
- Konkurencje sprawnościowe na półmetku
- Nagrody niespodzianki ufundowane przez sponsorów rajdu
14. Obsługę medyczną zapewnia Cieszyńskie Pogotowie Ratunkowe.
15. Zabezpieczenie porządkowe trasy zapewnia Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie-Sekcja Ruchu Drogowego we współpracy z Komisariatem Policji w Strumieniu oraz jednostkami OSP Gminy Chybie, Strumień, Skoczów
16. Obsługę techniczną zapewniają organizatorzy rajdu.

V. SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
W związku z treścią art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuje się, że administratorem przekazanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu, ul. Bielska 51, 43-520 Chybie, tel 33 8561 099, e-mail: inspektor.gokchybie@ox.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia działalności statutowej Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu. Dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Zebrane dane osobowe zostały przez Panią/Pana podane dobrowolnie. Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania niniejszej zgody. Pozyskane dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
VI. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Kultury w Chybiu danych osobowych moich lub w/w dziecka dla celów związanych z realizacją niniejszego oświadczenia oraz dla celów związanych działalnością w Gminnym Ośrodku Kultury w Chybiu, ul. Bielska 51, 43-520 Chybie, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.. o ochronie danych osobowych.

VII. Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie leżą w gestii organizatorów rajdu. 
POWRÓT

ZAPRASZAMY

Coolturalnie
warsztaty edukacyjno-wychowawcze dla dzieci Cieszyn,
25.09.2019, godz. 15:00
Wieczorek Hadynowski
Istebna,
29.09.2019, godz. 16:00
Zarzecka Izba Regionalna
Chybie,
wystawa stała
WIĘCEJ
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
ui icons publication PUBLIKACJE ui icons video WIDEO ui icons report RAPORTY

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel. 338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczane w formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione, tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treścią przesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych na podstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także prowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4 polityki prywatności.