JĘZYK SERWISU pl cz en fr
43-400 Cieszyn, Rynek 18, tel. 33 85 78 720, fax. 33 85 78 721, e-mail: biuro@olza.pl NAPISZ DO NAS

 

Projekty realizowane przez
Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”
polską stronę  Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko
dofinansowane przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

 
 


Fundusz Mikroprojektów Euroregionu
Śląsk Cieszyński-Těšínské Slezsko


CZ.11.FM_2016_06

Szczegóły projektu
PiaR-EUroregion

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000163

Szczegóły projektu

Giełda Partnerstw Euroregionu ŚC-TS

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000407

Szczegóły projektu
EuroInter Cooperation 2016-2020

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000338

Szczegóły projektu

TEIN - platforma dialogu na granicy

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000691

Szczegóły projektu
 
Postindustrialne dziedzictwo pogranicza

CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000370

Szczegóły projektu

EURO-IN.NET.
Rozwijanie i wzmacnianie partnerstwa
EuroInstytutu Polsko-Czesko-Słowackiego


CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000094

Szczegóły projektu
 
Koncepcja rozwoju transgranicznej turystyki rowerowej na pograniczu
polsko-czeskim


CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000076

Szczegóły projektu

Nowe perspektywy!
Wzmacnianie potencjału drogą do rozwoju współpracy na pograniczu polsko-czeskim


CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000095

Szczegóły projektu
 
Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze
Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo”


CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_021/0000760

Szczegóły projektu

i-AIR REGION 

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001075

Szczegóły projektu
Český Těšín / Cieszyn INEurope

 CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001096

Szczegóły projektu
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
ui icons publication PUBLIKACJE ui icons video WIDEO ui icons report RAPORTY

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel. 338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczane w formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione, tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treścią przesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych na podstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także prowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4 polityki prywatności.