JĘZYK SERWISU pl cz en fr
43-400 Cieszyn, Rynek 18, tel. 33 85 78 720, fax. 33 85 78 721, e-mail: biuro@olza.pl NAPISZ DO NAS

Cieszyn

www.cieszyn.pl

liczba mieszkańców: 34 900
powierzchnia: 28,6 km2

kontakt:
Urząd Miasta w Cieszynie
ul. Rynek 1
43-400 Cieszyn
tel.: +48 33 479 42 00
fax: +48 33 479 43 03
e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

Według legendy założono go w 810 roku na pamiątkę szczęśliwego spotkania trzech braci książęcych: Bolka, Leszka i Cieszka. Pierwsza pisemna wzmianka o Cieszynie pochodzi z roku 1155. Prawa miejskie uzyskał pomiędzy rokiem 1217 a 1223. W roku 1290 Mieszko I, najstarszy z synów Władysława Raciborsko-Opolskiego zakłada Księstwo Cieszyńskie i staje sie protoplastą cieszyńskiej linii Piastów. Księstwo (od roku 1327 lenno królów czeskich) pozostaje we władaniu dynastii piastowskiej do jej wygaśnięcia w 1653 r., kiedy przejmują je Habsburgowie. Położenie na skrzyżowaniu szlaku solnego i miedzianego oraz liczne przywileje sprawiają, iz Cieszyn staje się ośrodkiem handlu i rzemiosła. Stanowi także centrum kulturalne dla szerokiej okolicy. W XIX w. rozwija się w mieście bogata działalność narodowa. Pierwsza wojna światowa, upadek monarchii austriackiej i odrodzenie Polski oraz powstanie nowego państwa czechosłowackiego przyniosły w końcowym efekcie podział miasta, do którego doszło na mocy decyzji Rady Ambasadorów zwycięskich mocarstw w 1920 roku. Zachodnia część leżąca za rzeka Olzą stała się samodzielnym (z wyjątkiem lat 1938-1945) Czeskim Cieszynem. Cieszyn jest ważnym punktem międzynarodowego ruchu tranzytowego, stanowi naturalną stolicę regionu oraz ośrodek przemysłowy. Na uwagę turystów zasługuje romańska rotunda na Wzgórzu Zamkowym pochodząca z XI w., Wieża Piastowska z XIV w. służąca jako punkt widokowy, Rynek z podcieniowymi kamieniczkami i ratuszem oraz kościoły - przede wszystkim katolickiej parafii Marii Magdaleny pochodzący z XIII w., a odbudowany po pożarze w 1789 r. i protestancki z początku XVIII w. Ozdobą trzech miejskich rezerwatów przyrody jest "cieszynianka" - wiosenny kwiat o zielonych płatkach. Cieszyn jest siedzibą Filii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, gdzie kształci się ok. 2000 studentów, znajduje się tutaj teatr, ośrodek kultury - Dom Narodowy, biblioteki i obiekty sportowo-rekreacyjne. Najważniejsze zakłady przemysłowe to PPG Polifarb Cieszyn S.A., Maszyny Elektryczne "Celma" S.A, Mondelez Polska S.A. Oddział "Olza" w Cieszynie.
POWRÓT
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
ui icons publication PUBLIKACJE ui icons video WIDEO ui icons report RAPORTY

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel. 338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczane w formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione, tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treścią przesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych na podstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także prowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4 polityki prywatności.