JĘZYK SERWISU pl cz en fr
43-400 Cieszyn, Rynek 18, tel. 33 85 78 720, fax. 33 85 78 721, e-mail: biuro@olza.pl NAPISZ DO NAS

IMPREZA

Szachowa Liga Szkolna Podbeskidzia

Strumień 29.02.2020, godz. 9:00
  • Miejscowość Strumień
  • Miejsce Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Młyńska 14REGULAMIN
SZACHOWEJ LIGI SZKOLNEJ PODBESKIDZIA
na rok szkolny 2019/2020


1. Cel rozgrywek
Popularyzacja gry szachowej wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.


2. Organizatorzy i współorganizatorzy
Jan Jałowiczor – kierownik zawodów
MGOK Strumień,
LKS WISŁA Strumień,
SP Strumień.

Patronat medialny
Głos Ziemi Cieszyńskiej,
Kronika Beskidzka,
Regionalny Portal Informacyjny beskidzka24.pl,
Portal Śląska Cieszyńskiego www.ox.pl,
Niezależny Portal Informacyjny www.strumien.com.
http://www.chessarbiter.com/ – wyniki zawodów będą dostępne na stronie ChessArbiter


3. Termin, miejsce i program rozgrywek
28 września 2019 – godzina 9.00.
Turniej zostanie rozegrany w MGOK-u w Strumieniu (ul. Młyńska 14 – obok Szkoły Podstawowej i basenu w Strumieniu).


Terminy pozostałych sesji turniejowych (mogą ulec zmianie):
– 26 października 2019 – godzina 9.00
– 9 listopada 2019 – godzina 9.00
– 1 utego 2020 – godzina 9.00
– 29 lutego 2020 – godzina 9.00
– 14 marca 2020 – godzina 9.00
– 9 maja 2020 – godzina 9.00


4. Uczestnictwo
W rozgrywkach może uczestniczyć – po opłaceniu wpisowego – dowolna ilość zawodniczek i zawodników z każdej szkoły z tym, że do punktacji drużynowej zaliczeni będą najlepsi z danej szkoły zgodnie z pkt. 6.4.

Wpisowe do Turnieju A i Turnieju B „Szkolnej Ligi Szachowej” wynosi 10,00 zł za turniej, a w przypadku turnieju na kategorie 12,00 złTURNIEJ A LICZONY BĘDZIE DO RANKINGU MIĘDZYNARODOWEGO W SZACHACH SZYBKICH LUB BŁYSKAWICZNYCH.

Wpisowe opłaca się przed startem. Zgłoszenia do turnieju na stronie:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/
lub e-mailem: jacek_matlak@wp.pl lub najpóźniej do godziny 8.45 w dniu zawodów.

UWAGA 1! Zawodnicy z rankingiem międzynarodowym FIDE będą dopuszczeni dodatkowo do Turnieju A!
UWAGA 2! Zawodnicy szkół ponadpodstawowych rywalizują tylko w klasyfikacji indywidualnej!


5. System rozgrywek i tempo gry

5.1 Rozegranych zostanie 7 punktowanych sesji turniejowych.

5.2 W ramach każdej sesji rozegrane zostaną dwa turnieje:
a) Turniej A – z udziałem 18-36 zawodników,
b) Turniej B – z udziałem pozostałych zawodników.
Uwaga! W przypadku udziału mniejszej liczby zawodników sędziowie mogą podjąć decyzję o innym podziale grup lub rozegrać jeden turniej.

5.3 Awans i spadek:
a) sześciu ostatnich zawodników Turnieju A w każdej sesji spada do Turnieju B,
b) trzech najlepszych zawodników Turnieju B awansuje do Turnieju A następnej sesji,
e) pozostałe miejsca w Turnieju A są obsadzane przez komisję sędziowską.
Uwaga! Skład Turnieju A pierwszej sesji turniejowej ustali komisja sędziowska uwzględniając ranking zgłoszonych zawodników oraz wyniki „Szkolnej Ligi Szachowej 2018/2019”. Pierwszy Turniej B będzie turniejem na kategorie szachowe V i IV.

5.4 Turnieje rozgrywane będą systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund (turniej na kategorie rozegrany zostanie na dystansie 6 rund – wtedy wszyscy uczestnicy otrzymają dodatkowo 1 punkt bonusowy do klasyfikacji końcowej).

5.5 Tempo gry:
– 7 minut oraz dodatkowo 5 sekund na posunięcie w Turnieju A (dwa turnieje zostaną rozegrane tempem 6 minut oraz dodatkowo 4 sekundy na posunięcie, aby umożliwić zdobycie rankingu w grze błyskawicznej)
– 10 minut na partię dla zawodnika w Turnieju B (jeden lub dwa turnieje zostaną rozegrane tempem 20 minut oraz dodatkowo 10 sekund na posunięcie, aby umożliwić zdobycie kategorii szachowych).

5.6 Gdyby z różnych przyczyn, część partii w Turnieju B, nie była grana na zegarach oraz nie zakończyła się w regulaminowym czasie, o jej wyniku zadecyduje (po analizie) sędzia.

 
6. Punktacja i ocena wyników

6.1 Wyniki partii oceniane są następująco:
a) wygrana – 1 pkt.,
b) remis – 0,5 pkt.,
c) przegrana – 0 pkt.

6.2 Kolejność miejsc w Turnieju A i B w poszczególnych sesjach ustala się według następujących kryteriów:
a) liczba zdobytych punktów,
b) punktacja średnia Buchholza,
c) punktacja pełna Buchholza,
d) liczba zwycięstw.

6.3 O wyniku indywidualnym w sesji turniejowej decyduje:
a) w Turnieju A – suma zdobytych przez zawodnika punktów powiększona o 2 punkty,
b) w Turnieju B – suma zdobytych przez zawodnika punktów.
Uwaga! Zawodnicy, którzy w trakcie rozgrywania sesji turniejowej biorą udział w finałach (półfinałach) Mistrzostw Polski juniorów otrzymują rekompensatę. Wysokość przyznanych punktów ustali komisja sędziowska. Można tylko jeden raz skorzystać z takiej możliwości w całym cyklu.

6.4 O wyniku drużyny (Szkoły) w sesji turniejowej decyduje suma uzyskanych (zgodnie z pkt. 6.3) punktów przez najlepszych zawodników według systemu:
· dwóch szachistów (lub szachistki) z klas I-VIII,
· jedna szachistka z klas I-VIII,
· jeden szachista (lub szachistka) – rocznika 2009 lub młodszy

Uwaga 1! Aby móc reprezentować Szkołę, każdy zawodnik przy zapisie i opłacie wpisowego musi okazać aktualną legitymację szkolną.
Uwaga 2! Za każdych ośmiu zawodników biorących udział w zawodach szkoła otrzymuje dodatkowo 1 pkt.

6.5 Do końcowej klasyfikacji indywidualnej i drużynowej zalicza się wyniki pięciu najlepszych sesji turniejowych.
6.6 O kolejności miejsc w klasyfikacji końcowej decydują:
a) większa liczba uzyskanych punktów,
b) większa liczba startów w Turnieju A,
Uwaga! W przypadku, gdyby powyższe kryteria okazały się identyczne, to o miejscach medalowych zadecyduje wyższa lokata w ostatniej sesji turniejowej (ewentualnie przedostatniej, itd.), natomiast pozostałe miejsca są dzielone.

 
7. Nagrody

7.1 Sześć najlepszych szkół podstawowych (klasy I-VIII) w końcowej klasyfikacji otrzymają puchary.

7.2 Trzy najlepsze szkoły podstawowe (klasy I-VIII) w końcowej klasyfikacji otrzymają medale (po 4 komplety). Warunkiem otrzymania medalu przez zawodnika danej szkoły jest start w minimum 4 sesjach turniejowych.

7.3 Sześć najlepszych szkół podstawowych w końcowej klasyfikacji otrzyma pamiątkowe dyplomy.

7.4 Po trzech najlepszych zawodników w końcowej klasyfikacji indywidualnej w sześciu grupach (szkoły podstawowe: dziewczęta i chłopcy do rocznika 2009, dziewczęta i chłopcy z roczników 2005-2008, szkoły ponadgimnazjalne: dziewczęta, chłopcy) otrzyma medale i dyplomy. Uwaga: poszczególne grupy (dziewczęta + chłopcy) muszą liczyć minimum 10 uczniów! Zwycięzcy tych klasyfikacji otrzymają pamiątkowe statuetki, oraz nagrody rzeczowe. Warunkiem otrzymania medalu przez zawodnika jest start w minimum 4 sesjach turniejowych.

7.5 Wszyscy uczestnicy, którzy wystartują w minimum 4 sesjach turniejowych otrzymają podczas zakończenia upominki.

7.6 Zwycięzca „Szkolnej Ligi Szachowej” w klasyfikacji generalnej otrzyma główną nagrodę rzeczową.

7.7 W każdej sesji turniejowej za zajęcie czołowych miejsc w Turniejach A i B przewidziane jest co najmniej 6 nagród rzeczowych.

7.8 Aby otrzymać nagrodę rzeczową należy uczestniczyć w zakończeniu poszczególnych sesji.


8. Sędziowanie
8.1 „Szkolną Ligę Szachową” prowadzą licencjonowani sędziowie PZSzach. I FIDE przy pomocy asystentów.

8.2 Sędzią głównym „Szkolnej Ligi Szachowej” będzie Jacek Matlak – sędzia klasy międzynarodowej.

8.3 Sędzia główny ma prawo usunąć z sali turniejowej każdą osobę, która rozmawia z zawodnikami podczas gry, głośno zachowuje się na sali, względnie ingeruje w przebieg gry.
 
 
9. Finansowanie zawodów

9.1 Koszty uczestnictwa w „Szkolnej Lidze Szachowej” ponoszą Szkoły lub sami zainteresowani.

9.2 Koszty organizacyjne i koszty nagród poszczególnych sesji turniejowych pokrywają współorganizatorzy.

9.3 Współorganizatorzy poszczególnych sesji turniejowych „Szkolnej Ligi Szachowej” są zobowiązani do zapewnienia uczestnikom poczęstunku (gorąca herbata, kawa oraz pączek) i nagród za zajęcie czołowych miejsc – minimum 12. Mile widziane drobne upominki dla każdego uczestnika.


10. Ustalenia końcowe

10.1 Sprzęt szachowy (szachy turniejowe i zegary szachowe) zapewnia Organizator oraz współorganizatorzy.

10.2 Obowiązują przepisy zawarte w Kodeksie Szachowym.

10.3 Przewidywany czas trwania jednej sesji turniejowej – 3,5 godziny.

10.4 Wszyscy uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

10.5 Uczestnicy zgłaszając się do zawodów wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych zgodnie z wymogami PZSzach i FIDE. Wyrażają również zgodę na robienie zdjęć podczas gry dla materiałów prasowych.

10.6 Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy do Organizatora, a podczas trwania rozgrywek do sędziego głównego.

 
Organizatorzy
 

POWRÓT

ZAPRASZAMY

Akademickie Mistrzostwa Polski w Snowboardzie
Wisła,
28-29.02.2020
1917
Skoczów,
28.02 - 01.03.2020, godz. 19:00
Małe kobietki
Cieszyn,
28.02 - 03.03.2020, godz. 17:15
WIĘCEJ
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
ui icons publication PUBLIKACJE ui icons video WIDEO ui icons report RAPORTY