JĘZYK SERWISU pl cz en fr
43-400 Cieszyn, Rynek 18, tel. 33 85 78 720, fax. 33 85 78 721, e-mail: biuro@olza.pl NAPISZ DO NAS

AKTUALNOŚCI

2019/07/09

TEIN4citizens | Społeczeństwo obywatelskie a współpraca transgraniczna

Włączenie społeczeństwa obywatelskiego we współpracę transgraniczną regionów na rzecz przyszłości Europy

Pomimo trudnych doświadczeń wynikających z bolesnej historii swobodny przepływ dóbr i usług oraz integracja międzykulturowa stały się dla wielu obywateli zamieszkujących regiony graniczne nieodłączną częścią ich codziennego życia. Regiony te są zresztą słusznie nazywane laboratoriami integracji europejskiej. Niemniej jednak również i one zostały dotknięte przez zjawisko populizmu i eurosceptycyzmu. Jak zatem zachęcić obywateli żyjących w regionach granicznych do tego, aby wzięli oni udział w debacie nad przyszłością Europy?
Jest to kluczowe pytanie stawiane w przedsięwzięciu pn. ‘TEIN4citizens’ dofinansowanym z programu Europa dla Obywateli. Mając powyższe na uwadze, członkowie sieci Transfrontier Euro-Institut Network (TEIN) zainicjowali starania w kierunku włączenia społeczeństwa obywatelskiego europejskich regionów granicznych w projekt poświęcony przyszłości Wspólnoty. Inicjatywa składa się z 5 forów zaplanowanych w 2019 i 2020 roku na terenie 5 regionów granicznych. Jej celem jest nie tylko zaznajomienie lokalnych społeczności z problematyką Unii Europejskiej, ale także włączenie ich w proces tworzenia polityk wspólnotowych poprzez wyrażenie opinii na temat aktualnie podejmowanych działań w tym zakresie.

Warto zatem zarezerwować sobie daty w kalendarzu na poszczególne wydarzenia:
Pierwsze forum zaplanowano na 11 marca 2019 roku w Belfaście. Jego tematyka będzie dotyczyła następujących zagadnień: co oznacza bycie obywatelem Europy oraz prawa człowieka, prawa obywateli, przywileje i obowiązki.
13 sierpnia* 2019 roku w Cieszynie na pograniczu polsko-czeskim odbędzie się forum poświęcone tożsamości transgranicznej i spojrzeniu na włączenie społeczeństwa obywatelskiego z perspektywy miast bliźniaczych.
Organizację trzeciego forum związanego z problematyką mniejszości autochtnocznych oraz nowych społeczeństw migracyjnych w kontekście transgranicznym i europejskim zaplanowano na
4 października* 2019 roku (pogranicze austriacko-słoweńsko-włoskie).
20 marca 2020 roku w regionie granicznym Katalonii eksperci i obywatele będą mieli okazję dyskutować nad tematem wielojęzyczności i tożsamości w Europie w XXI wieku.
Ostatnie, jednodniowe forum zostanie poświęcone różnym rodzajom granic, z jakimi będą musieli zmierzyć się obywatele europejskich regionów granicznych w przyszłości. Zaplanowano je na 21 maja* 2020 roku w Strasburgu.
W każdym wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele różnych szczebli (od lokalnego do europejskiego),  instytucje pozarządowe i eksperci z regionów granicznych, a także od 50 do 120 obywateli reprezentujących różnorodne sfery życia społeczno-gospodarczego po to, aby włączyć się w proces tworzenia polityk wspólnotowych poprzez wyrażenie swoich opinii na temat poszczególnych zagadnień.
*daty oznaczone gwiazdką mogą ulec zmianie, prosimy o kontakt z koordynatorem projektu

Więcej informacji na temat działań związanych z projektem można znaleźć pod poniższym linkiem:
http://www.transfrontier.eu/tein4citizens/
POWRÓT
Autor: SRiWR 'Olza' - Euroregion ŚC-TS
Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, używamy plików cookies, które zapisywane są na Twoim komputerze. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookies znajdziesz w Polityce Cookies
ui icons publication PUBLIKACJE ui icons video WIDEO ui icons report RAPORTY

Szanowna Użytkowniczko, Szanowny Użytkowniku,

Zanim klikniesz „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno, prosimy o przeczytanie tej informacji. Prosimy w niej o Twoją dobrowolną zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Klikając „Przejdź do serwisu” lub zamykając okno, zgadzasz się na poniższe. Możesz też odmówić zgody.

Polityka prywatności

 1. Dane osobowe przekazywane w formularzach dostępnych na naszej stronie internetowej przetwarzane są:
  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  • zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z siedzibą przy ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn, tel. 338578720, adres email: biuro@olza.pl
 3. Z Inspektorem Ochrony danych osobowych można skontaktować się pod numerem telefonu 338578720 wew. 23, drogą pocztową: ul. Rynek 18, 43-400 Cieszyn.
 4. Stowarzyszenie ma prawo przetwarzać Państwa dane osobowe zamieszczane w formularzach wyłącznie w celach, do których formularze te zostały udostępnione, tj.: rejestrowania użytkowników i kontaktowania się w celach zgodnych z treścią przesłanej do nas wiadomości, a także na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem oraz w celach archiwalnych i statystycznych.
 5. Stowarzyszenie ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, a także dostawcom usług bazodanowych na podstawie stosownych umów.
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Stowarzyszenie przez okres niezbędny do zrealizowania celu, w jakim zostały zebrane, z tym że Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przetwarzania Państwa danych również przez okres wymagany do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także prowadzenia spraw archiwalnych i statystycznych.
 7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do bezpłatnego:
  • dostępu do danych,
  • sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych,
  • żądania usunięcia danych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • usunięcia danych osobowych, co może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zrealizowania celów, o których mowa w punkcie 4 polityki prywatności.